מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

תגית: תביעת פינוי באמצעות בעל תפקיד