מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

תגית: תביעת לפינוי מושכר ע"י מי שאינו בעלים