מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

בדיקת זכאות לתביעת פינוי