מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

אגרת תביעה לפינוי מושכר וסילוק יד

כפי שהתבאר במאמרים קודמים באתרנו, להליכים של פינוי מושכר ותביעות לסילוק יד עשויות להיות עלויות שונות כגון: עורכי דין, קבלני הוצאה לפועל, שליחויות ואגרות.

סקרנו בהרחבה את כלל העלויות שעשויות להיות בתביעה לפינוי מושכר והן מופיעות במאמר נפרד באתרנו.

לקריאה בהרחבה של עלות פינוי שוכר >>>

בין כלל העלויות, ישנן עלויות של האגרות השונות שעשויות להידרש בתביעה לפינוי מושכר ובהליך של תביעה לסילוק יד.

להבדיל משאר העלויות, ניתן לדעת בנקל מה גובה האגרות השונות שתידרשנה בהליך הואיל והן מפורסמות.

יודגש ויובהר כי סכומי האגרות משתנים ותעדכנים אחת לכמה זמן בהתאם לעליה במדד המחירים לצרכן.

סכומי האגרות בעמוד זה מעודכנים לחודש ינואר 2024.

לנוחותכם, ניתן למצוא בהמשך המאמר טבלה המסכמת את האגרות השונות העשויות להידרש בתביעה לפינוי מושכר.

להלן רשימה של האגרות השונות שעשויות לחול בתביעה לפינוי מושכר ובתביעה לסילוק יד:

אגרת הגשת תביעה לבית המשפט

זו האגרה שבוודאי תאלצו לשלם לכשתגישו את התביעה לפינוי מושכר וסילוק יד.

סכום האגרה בעבור הגשת התביעה לפינוי מושכר או בתביעות לסילוק יד הינו 729 ₪ והוא משולם עם הגשת התביעה.

להבדיל מתביעות כספיות בהן גובה התביעה משפיע על סכום האגרה וחציה משולם על הגשת התביעה וחציה לפני דיון הוכחות, בתביעה לפינוי מושכר סכום האגרה הינו קבוע ואינו תלוי בשלב בו תסתיים התביעה, בשווי הנכס או בסוגו.

מומלץ וכדאי לשמור את הקבלה והאסמכתא לתשלום האגרה לכל הפחות עד לפתיחת התיק בפועל במידה והתיק נדחה על ידי המזכיר המשפטי תאלצו להגיש את התיק פעם נוספת ולציין את מספר האגרה על מנת שלא תאלצו לשלם פעם נוספת.

ישנם מקרים בהם תוכלו להגיש בקשה לפטור מתשלום האגרה אך כמובן שישנם קריטריונים די נוקשים שנדרש לעמוד בהם כדי לקבל פטור מאגרת בית המשפט.

חשוב להדגיש שברובם המוחלט של המקרים, כאשר בית המשפט פוסק לטובת התובע, נפסקים לטובתו גם הוצאות משפט (הכוללות את רכיב האגרה ששולמה) יחד עם שכר טרחת עורך דין.

אגרת ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

אגרת ביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל הינה אגרה שלא בהכרח תדרשו לשלם.

יותר נכון – סיכוי גבוה יותר שלא תדרשו לשלם מהסיבה כי רובם הגדול של הליכי פינוי מושכר כלל לא מגיעים לביצוע בהוצאה לפועל.

במקרים בהם אכן נדרש פינוי שוכר בהוצאה לפועל, תדרשו לשלם את אגרת פתיחת תיק ההוצאה לפועל בסך של 203 ₪ ישירות להוצאה לפועל.

אגרת הורדת נסח טאבו

מדוע בכלל נדרש להוריד את נסח הטאבו?

כפי שסקרנו במאמרים הקודמים, התובע לפינוי מושכר או סילוק יד ממקרקעין נדרש להוכיח את זיקתו לנכס (מלבד המקרים בהם חלה הלכת עוקשי המבוארת במאמר נפרד באתרנו).

על מנת להוכיח את זיקתו לנכס, לרוב לתביעה מצורף כנספח נסח טאבו בו הוא מופיע כבעלים/בעל הזכויות.

הורדת נסח טאבו הינה פעולה פשוטה שכל אחד יכול לבצע בנקל.

האגרה המשולמת בעבור הורדת נסח הטאבו הינה בסך של 17 ₪.

יש לשים לב שהינכם נכנסים לאתר הממשלתי על מנת להוריד את נסח הטאבו.

ישנם אתרים המתחזים לאתרי "טאבו" בהם הורדת נסח הטאבו יקרה יותר באופן משמעותי (פועלים בניגוד לחוק כמובן) ועל כן במידה והתשלום בעבור נסח הטאבו גבוה יותר – כנראה שאינם נמצאים באתר המתאים.

אגרת הפקת אישור זכויות ברשות מקרקעי ישראל

ישנם מקרים בהם הזכויות אינן רשומות בטאבו ועל כן אין כל יתרון בהורדת נסח טאבו.

במקרים בהם הזכויות אינן רשומות בטאבו אך הן רשומות ברשות מקרקעי ישראל, יש לבקש אישור זכויות.

אגרה לצורך הנפקת אישור זכויות ברשות מקרקעי ישראל הינה בסך של 79 ₪.

ניתן להגיש בקשה להנפקת אישור זכויות ברשות מקרקעי ישראל דרך מערכת רמ"י שלי לאחר תשלום האגרה.

אגרת עיון של דוח משכון ברשם המשכונות

ישנם מקרים בהם נכון וכדאי להוסיף דוח עיון מרשם המשכונות.

אגרת עיון בדוח משכון ברשם המשכונות הינה בסך של 12 ₪.

להלן טבלה המסכמת את האגרות השונות העשויות לחול בהליך של פינוי מושכר:

סוג האגרהמדוע יש צורך באגרה זו?סכום האגרהמקור החיוב
אגרת בית משפט להגשת תביעה לפינוי מושכראגרה הנדרשת לצורת הגשת התביעה לפינוי מושכר בבית המשפט729 ש"ח תביעה לפי תקנה 3 לתקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז- 2007
אגרת ביצוע פסק דין לפינוי מושכר בהוצאה לפועלבמקרים בהם נדרש לבצע את פסק הדין בהוצאה לפועל מאחר והנתבע אינו מבצע את פסק הדין, יש לשלם בעבור פתיחת תיק ההוצאה לפועל203 ש"ח
אגרת הורדת נסח טאבובמקרים בהם נדרש להוכיח את הבעלות/הזכויות בנכס לצורך הגשת התביעה17 ש"ח סעיף 7 לתוספת בתקנות המקרקעין (אגרות), תשל״ה–1974
אגרת עיון של דוח משכון ברשם המשכונותבמקרים בהם יש צורך להציג או להוכיח שעבודים או נכסים בהם לנתבע ישנה בעלות12 ש"ח סעיף 14. (א) בתקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ״ד–1994
(סכום האגרה מפורט בתוספת השניה לתקנות)
אגרת הפקת אישור זכויות ברשות מקרקעי ישראלבמקרים בהם רישום הזכויות לא מוסדר בנסח הטאבו אלא בספרי רשות מקרקעי ישראל79 ש"ח

רכיב המע"מ בסכומי האגרות

למען הסר ספק, אין בתשלומי האגרות רכיב של מס ערך מוסף (מע"מ) ועל כן אין צורך להוסיף מע"מ ומאידך, גם לא מזכים עליו (במקרים בהם ההוצאה מוכרת).

עדכון בתעריפי האגרות

כפי שהבהרנו לעיל, סכומי האגרות משתנים אחת לתקופה בהתאם לעליה התקופתית במדד המחירים לצרכן.

סכומי האגרות המופיעים בעמוד זה הינם מעודכנים ונכונים לתאריך 1.1.2024.

יש לשים לב ולעקוב אחר השינויים בסכומי האגרות.

לסיכום:

תביעה לפינוי מושכר וסילוק יד ממקרקעין עשויה לכלול עלויות שונות לרבות תשלום אגרות שסוקרו בהרחבה במאמר זה.

לייעוץ נוסף ולליווי בתביעה לפינוי מושכר ובהליך של סילוק יד עד להחזרת החזקה בנכס, הינכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: