מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פינוי שוכר פושט רגל

התקשרות בהסכם שכירות עם שוכר שאיננו מכירים עשויה להיות מלווה בחשש הואיל ואנו נותנים חזקה בנכס היקר שלנו לאדם שלא הכרנו ואין לנו מושג האם הוא הגון, כיצד תתנהל הדינמיקה של יחסי שוכר-משכיר מולו והאם יפר את הסכם השכירות ובמקרה שהפר, האם יהיה מהיכן להיפרע.

גם במצבים בהם ביצענו בדיקות רקע לשוכר, עדיין קיים החשש.

תמיד יתכן כי פספסנו פרט מסוים שעשוי להיות בעייתי (וזאת בנוסף לאפשרות שנפלנו על נוכל שזייף מסמכים).

אף אם כלל הבדיקות בוצעו כדבעי, בסופו של דבר, החיים דינמיים ויתכן שמצבו של השוכר יורע במהלך תקופת השכירות.

הרעת מצבו של השוכר עשויה לעיתים להביאו למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל ולעיתים, כפועל יוצא מכך הוא הופך לשוכר מפר ודייר סרבן.

פונים אלינו לא מעט בעלי נכסים שנקלעו לסיטואציה שכזו ושואלים שאלון כגון: האם ניתן לפנות שוכר שפשט רגל? האם פשיטת רגל וחדלות פירעון זו עילה לביטול הסכם השכירות על אף שהשוכר עדיין לא הפר את הסכם השכירות? האם שוכר שחתם על הסכם שכירות והסתיר את עצם היותו פושט רגל או בחדלות פירעון עוד בטרם חתם על הסכם השכירות, הינה עילה לפינויו מהדירה?

על כל זאת ועוד נרחיב המאמר הבא.

האם ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר כנגד פושט רגל?

רבים טועים לחשוב כי לא ניתן לפנות אדם שמצוי בפשיטת רגל באמצעות הגשת תביעה לפינוי מושכר ישירות לבית המשפט ולכל הפחות – ללא קבלת אישור קודם מבית המשפט.

מקור הטעות הינו בפקודת פשיטת הרגל הקובעת כי מרגע שניתן צו כינוס, לא ניתן לפתוח בהליכים משפטיים כנגד החייב (השוכר/פושט הרגל) ללא קבלת רשות מבית המשפט הדן בהליך של פשיטת הרגל.

יסוד המניעה להגשת תביעות כנגד החייב בהליך של פשיטת רגל הינו ברור – על מנת שלא להשפיע על נושים, קופת הכינוס ועל ההליך המתנהל.

יחד עם זאת, תביעת פינוי מושכר כנגד פושט רגל אינה תביעה כספית ואם כן, אין היא משפיע על הליכי הכינוס כאמור לעיל ועל כן נקבע בפסיקה כי ניתן להתחיל הליך של פינוי מושכר נגד פושט רגל אף ללא קבלת אישור בית המשפט שדן בהליך פשיטת הרגל.

פינוי שוכר שניתן כנגדו צו הפטר

על אף שצו הפטר פוטר למעשה את החייב מתביעת חובות כנגדו שנוצרו עד להכרזתו כפושט רגל, צו ההפטר אינו מונע פינוי שוכר שמפר את הסכם השכירות ובמידה ויפר את הסכם השכירות בהפרה המקימה עילה לפינוי מושכר, ניתן להגיש כנגדו תביעת פינוי מושכר חרף צו ההפטר.

האם סיטואציה בה שוכר נקלע לחדלות פירעון בתוך תקופת השכירות והפך לפושט רגל מקימה עילת פינוי מושכר?

הסכמי שכירות רבים המנוסחים נכון נותנים מענה לסוגיה בה במהלך תקופת השכירות נקלע השוכר למצב של חדלות פירעון ופשיטת רגל.

בהסכמי שכירות אלו, לרוב, מצוין כי במקרה בו השוכר נקלע להליך של פשיטת רגל, יהא רשאי המשכיר להגיש תביעת פינוי ולפנותו מהדירה ועל כן, אכן קמה למשכיר עילת פינוי מושכר כנגד השוכר.

במצבים בהם אין כל הוראה שכזו בהסכם השכירות, עשוי להיווצר קושי לפנות את השוכר רק בשל עצם היותו מצוי בהליכי חדלות פירעון ופשיטת רגל במידה והוא מקיים את כלל הוראות הסכם השכירות.

יחד עם זאת, במקרים בהם ישנן הפרות נוספות של הסכם השכירות שהינן גבוליות להקמת עילת פינוי ברורה, היותו של השוכר בהליך פשיטת רגל עשוי להטות את הכף לחובתו ולהכריע לטובת פינוי המושכר.

כך לדוגמא, בהליך תפ"מ 63726-12-21 בו ייצג משרדנו, כחלק מהפרות נוספות שהפרו הנתבעים את הסכם השכירות, פסק בית המשפט על פינוי המושכר על אף שהנתבעים שילמו למעשה את דמי השכירות.

כחלק משיקוליו של בית המשפט, צוין בפסק הדין כי אחד השיקולים שהביאו להחלטה להורות על פינוי המושכר הינה היותו של הנתבע בפתחו של הליך פשיטת רגל וזאת אף שטרם הוכרז כפושט רגל וניתן צו כינוס!

חובותיו של השוכר לקיים את הסכם השכירות על אף היותו פושט רגל

למען הסר ספק, אין חולק כי על אף שבמידה והשוכר נקלע להליך של פשיטת רגל עילת פינוי המושכר גבולית, אין בכך כדי להקל על התחייבויותיו בהסכם השכירות.

למשל, השוכר חייב לספק אמצעי תשלום תקין (במידה וכך התחייב הוא בהסכם השכירות), הוא נדרש לעמוד במועדי תשלום שכר הדירה ולהמשיך לשלם את החשבונות השונים ובמידה ולא יעשה זאת – הרי שבכל מקרה תקום כנגדו עילת פינוי מושכר.

האם ניתן לפנות שוכר מדירה שהסתיר מהמשכיר את העובדה שהוא פושט רגל בעת שחתמו על הסכם השכירות?

בתא"ח 33726-07-17 (וינר נ' לביא ואח') תבע המשכיר את פינוי המושכר בשל עילות שונות וביניהן, טען המשכיר כי השוכר הוליך אותו שולל עת הציג לו מצב שווא כי הוא איש עסקים בעוד שבפועל, הינו פושט רגל.

בפסק הדין אותו פסקה כב' השופטת אושרי פרוסט- פרנקל דחתה היא את תביעת הפינוי תוך שהיא קובעת מפורשות כי טענה שהשוכר מצוי בהליכי חדלות פירעון אינה עילה לפינויו מהמושכר.

כל זאת כאמור לעיל בהנחה שהסכם השכירות שותק בנושא זה.

האם ניתן לתבוע משוכר שמצוי בפשיטת רגל את החובות שהשאיר והנזקים שגרם?

במענה לשאלה זו נקדים ונאמר שאף אם טכנית ניתן לתבוע תביעה כספית שוכר שמצוי בפשיטת רגל, לא תמיד זה הדבר הנכון לעשות הואיל ובסופו של דבר, אם כל תועלת בפסק דין שלא ניתן לממש ובמידה והשוכר חדל פירעון, לרוב לא ניתן יהיה לממש את פסק הדין.

למאמר בנושא של גביית חובות משוכרים >>>

ככל והמשכיר עדיין מעוניין להגיש תביעה כספית כנגד השוכר, חשוב לשים לב שכאשר ניתן צו כינוס כנגד השוכר, לרוב לא ניתן יהיה להגיש נגדו תביעות כספיות בגין הנזקים שנגרמו, בטח שלא באישור בית המשפט.

יחד עם זאת, כאמור לעיל, אין כל מניעה לפעול לפינוי של שוכר המצוי בפשיטת רגל מהמושכר.

לסיכום:

על מנת לפעול בהליכי פינוי מושכר באופן המיטבי ביותר ללא כל עיכוב בהליך, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה לפינוי שוכרים.

כפי שכבר התבאר, אין מניעה לפנות שוכר המצוי בפשיטת רגל מהמושכר ולא נדרש אישור בית משפט לצורך הגשת התביעה.

יחד עם זאת, ככל ואין הוראה אחרת בהסכם השכירות, העובדה כי השוכר פושט רגל אינה מקימה עילת פינוי בפני עצמה.

לרוב, סיטואציות ומצבים כפי שסוקרו במאמר זה יכולים היו להיחסך ממשכירים רבים לו היו מבצעים כראוי בדיקות רקע מעמיקות לשוכרים.

אנו מבצעים בדיקות רקע לשוכרים כחלק מליווי בהסכם שכירות או כחלק מליווי בשירות של ניהול דירות ונכסים בעבור בעלי נכסים.

לייעוץ פרטני, ניתן ליצור קשר ישיר עם מנהל מרכז המידע לפינוי שוכרים ופולשים ומחבר מאמר זה – עוה"ד אילן יששכר בטלפון >>> 072-3322233.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: