מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

מחבר: law@lawf.co.il