מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

שלבים בתביעת פינוי מושכר

כפי שביארנו במאמרים הקודמים, עקב ייחודיות הליכי פינוי של שוכרי דירות, סדרי הדין שונים בתביעה לפינוי מושכר שונים מסדרי הדין בהליכים אחרים.

הדבר ידוע וברור לכל בר דעת – חל איסור לפינוי דייר בכל סוג של כוח ובכלל זה החלפת צילינדר הכניסה, ניתוק החשמל והמים וכדומה.

הליכים אזרחיים המתנהלים בסדרי הדין הרגילים עשויים לקחת פרקי זמן ארוכים מאד זמן "שיושב" דייר בנכס, לא משלם ומסרב לפנותו, מה שעשוי לגרום להפסד כספי עצום ועוגמת נפש גדולה לבעל הנכס.

אך טבעי שמסיבות אלו ואחרות, יצר המחוקק את ההליך של תביעה לפינוי מושכר שכאמור, מתנהל בסדרי דין שונים מהליכים אחרים.

כפי שיבואר לקמן, מדובר בהליך מורכב מאד הכולל לא מעט פרטים ושגיאה בניהולו עלולה לגרור את ההליך על פני תקופות ארוכות במקרה הטוב, ופגיעה בזכויות השוכר במקרה הרע ועל כן מומלץ לשכור את שירותו של עורך דין הבקיא בהליך זה.

במקרים מסוימים בהם ההליך לא מנוהל נכון, עשוי בית המשפט להעביר את תביעת הפינוי מהליך המתנהל בסדר דין מהיר ובו פסק דין עשוי להינתן תוך כ-60 ימים כפי שיבואר להלן, להליך בסדר דין רגיל שמשמעותו – הליך ארוך יותר באופן משמעותי שאף עלויותיו עשויות להשתנות בהתאם.

באתרנו, סקרנו בהרחבה את הסיבות והמשמעות של העברת תביעה לפינוי מושכר לסדר דין רגיל >>>

ניווט מהיר

מה הם השלבים בתביעה לפינוי דייר?

בראשונה, מוגש כתב התביעה לפינוי מושכר אליו מצרפים כבר בעת ההגשה תצהירי עדות ראשית, אסמכתאות ועדויות שונות במידה וישנן, חוות דעת מומחה מקום בו יש צורך בכך וכל מסמך רלוונטי אחר.

הנתבע מצידו, מגיש כתב הגנה תוך 30 יום אליו יצרף גם כן תצהירי עדות ראשית, אסמכתאות, חוות דעת מומחה במידת הצורך וכל מסמך רלוונטי אחר הנדרש לבירור התביעה.

הנתבע אינו ראשי להגיש תביעה שכנגד או לשלוח הודעות צד שלישי.

ניתן לשים לב כי סדרי הדין השונים בסוג זה של תביעה הינם כאמור – לנהל הליך מהיר ככל הניתן.

כאמור, הואיל ותביעה לפינוי מושכר מתנהלת בסדר דין מהיר, מלבד היתרון העצום של קבלת סעד וצו פינוי מהיר, ישנו יתרון עצום נוסף של עלויות מופחתות של תביעה זו לעומת תביעה המתנהלת בסדר דין רגיל.

לקריאה בהרחבה על עלות פינוי שוכר >>>

תוך כמה זמן נקבע דיון בתביעה לפינוי מושכר?

לאחר הגשת כתב ההגנה, יקבע דיון למועד שלא יאוחר מ-30 יום מיום שהוגש כתב ההגנה.

על פי התקנות, פסק הדין בתביעה לפינוי שוכר יינתן עד 14 ימים מיום שהתקיים דיון ההוכחות (כנראה שהדיון היחיד בהליך זה).

אולם, לרוב פסקי הדין ניתנים בזמן קצר יותר.

חשוב לציין, בחלק לא מבוטל מהתביעות לפינוי דייר, כלל לא מוגש כתב הגנה ועל כן, משמעות הדבר שניתן לבקש פסק דין בהיעדר הגנה על בסיס התביעה בלבד מה שאומר למעשה – קבלת פסק דין לפינוי הנכס תוך 30-45 ימים בממוצע.

העברת תביעה לפינוי מושכר מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל

כאמור, שלבי התביעה השונים בתביעה לפינוי מושכר האמורים לעיל הינם נכונים לתביעת פינוי המתנהלת בסדר דין מהיר ורובן המכריע של תביעות הפינוי אכן מתנהלות בסדר דין מהיר.

יחד עם זאת, במקרים מעטים של תביעות פינוי מושכר המוגשות, עשוי בית המשפט להגיע למסקנה כי עקב מורכבות התביעה או טענות העולות ממנה או פרק הזמן הדרוש לבירור העובדות, נכון יותר כי תביעת הפינוי תעבור בסדר דין מהיר להליך בסדר דין רגיל.

המשמעות של העברת תביעה לפינוי מושכר מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל הינה גורלית הואיל ותביעה שכזו עשויה להתברר בפרק זמן שלעתים עולה על שנה במקום כחודשיים מה שמשפיע באופן ישיר גם על עלויותיה של תביעה שכזו.

חשוב לציין פעם נוספת כי רובן המכריע של תביעות הפינוי נידונות בהליך בסדר דין מהיר ולא בסדר דין רגיל.

באתרנו תוכלו למצוא מאמר עומק בנושא של העברת תביעת פינוי מושכר לסדר דין רגיל.  

מה קורה אם הדייר לא מפנה את הנכס גם לאחר קבלת פסק דין?

אנו נוטים להאמין וכך אכן קורה בפרקטיקה – רוב הנתבעים מכבדים פסקי דין.

אולם, הואיל וחלק לא מבוטל מהנתבעים בהליכים של פינוי נכס הינם אנשים שאין להם מה להפסיד ועל כן התגלגלו להליכים שכאלו, חלקם לא מכבדים את פסק הדין שניתן וכפועל יוצא מכך, אנו נאלצים להגיע לשלב השני בהליך.

בקשה לביצוע פסק הדין לפינוי בהוצאה לפועל

השלב השני בהליך של פינוי מושכר הינו מימוש פסק הדין בהוצאה לפועל.

לאחר שניתן פסק הדין לפינוי הנכס ובמידה והשוכר אינו מפנה את הנכס, אנו נאלצים לפנות לביצוע הפינוי בלשכת ההוצאה לפועל.

סעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל יחד עם סעיפים נוספים בחוק זה מסדירים את ההנחיות לביצוע פסק הדין לפינוי הנכס תחת לשכת ההוצאה לפועל.

מסירת אזהרה לפינוי הנכס באמצעות ההוצאה לפועל

על פי תיקון זה, טרם ביצוע פסק הדין לפינוי בהוצאה לפועל, יש למסור אזהרה לנתבע הכוללת את הודעת הפינוי (האזהרה מונפקת לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפעול).

במידה והנתבע מיוצג ע"י עורך דין – יש לבצע את מסירת האזהרה לבא כוחו, במידה והנתבע אינו מיוצג – יש למסור את האזהרה לנתבע או לבן משפחתו המתגורר עמו במידה והוא למעלה מגיל 18.

מוסר האזהרה יציין את טווח הימים בהם יבוצע הפינוי במקום המיועד לכך בטופס האזהרה.

מי מוסר את האזהרה לביצוע פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל?

במידה ובעל הכנס מיוצג על ידי עורך דין, האזהרה תימסר במסירה אישית על ידי עורך הדין, במידה והזוכה אינו מיוצג על ידי עורך דין, הזוכה רשאי לבקש כי האזהרה תימסר על ידי לשכת ההוצאה לפועל או קבלן של הלשכה.

לרשימת קבלני הוצאה לפועל מורשים >>>

ניתן להשאיר את האזהרה על ע"ג דלת נכס במידה והנכס היה סגור במשך 3 ביקורים בימים ובשעות שונים.

לעדכון אזהרת הפינוי כדין, נדרש להגיש ללשכה את אישור המסירה בצירוף תצהיר מוסר מאושר ע"י עורך הדין של התובע.

לאחר שהנתבע עודכן בדבר הפינוי, עומדים לו 21 ימים על מנת לפנות את הנכס מרצון, בתום 21 ימים אלו, הנכס יפונה בכוח.

הפינוי יכול להיעשות בכל אחד מ-14 הימים בתום 21 יום לאזהרה שניתנה לשוכר. 

במידה והפינוי בכוח לא בוצע בתוך 14 הימים שהוקצו לפינוי,  יש  להאריך את התקופה או לחילופין, לבקש תקופה חדשה של 14 ימים לפינוי הנכס.

ביצוע הפינוי בכוח באמצעות משטרת ישראל

לאחר דיווח המצאת האזהרה יחד עם הודעת פינוי הנכס, יש להגיש בקשה דחופה לפינוי מהיר של הנכס (סעד 988) ולציין את טווח התאריכים בהם עתיד להתבצע הפינוי.

במידה והזוכה אינו מיוצג על ידי עורך דין, הפינוי יבוצע על ידי קבלן לשכת ההוצאה לפועל ועל הזוכה לשלם עבור הוצאות ההליך בזמן שהוא מגיש את הבקשה לפינוי.

נרחיב מאמר נפרד על נושא העלויות הכרוכות בתביעה לפינוי נכס כולל מימוש פסק הדין בהוצאה לפועל.

במקרה בו נדרש ליווי משטרתי לפינויו של הנכס בכוח (הליווי של המשטרה בשכר), יש לתאם מול הגורם הרלוונטי במשטרה מיידית לאחר קבלת החלטת הרשם לפינוי הנכס את המועד בו הוא יפונה.

חשוב לדעת כי משטרת ישראל דורשת 20 יום לפחות כדי להיערך לפינוי השוכר.

ניתן לקרוא בהרחבה אודות הליך של פינוי שוכר בהוצאה לפועל במאמר נפרד באתרנו.

באיזה שלב גובים את הכספים אותם חייבים הדיירים?

זה לא סוד שרוב תביעות הפינוי מסתיימות כשהדיירים נשארים חייבים כספים לבעל הדירה.

חובות אלו עשויים להיוותר עקב דמי השכירות אותם לא שילמו השוכרים, תשלום בגין חובות הארנונה, החשמל, המים, ועד הבית וכדומה, נזקים שגרמו למושכר, פיצוי בגין הפרת הסכם השכירות, הוצאות ושכר טרחת עורך דין שנפסקו בתביעת הפינוי ועוד.

על מנת לגבות כספים וחובות אלו בדרך ובזמן הנכונים ביותר, יש להבין בגין מה נוצרו חובות אלו, מה גובהם, האם יש לבעל הנכס אמצעי תשלום שחולל ובאיזה שלב של ההליך אנו נמצאים.

ניתן לקרוא בהרחבה על גביית חובות מהשוכרים >>>

לסיכום:

הליך של תביעה לפינוי מושכר מתנהל בסדרי דין שונים לחלוטין מהליכים אחרים הואיל והוא נע במנעד עדין של זכויות הקניין של בעל הנכס מחד ופגיעה קשה בשוכר מאידך, ההליך מורכב וכולל לא מעט פרטים בפרט במקרים בהם נדרש לפנות את השוכר בהוצאה לפועל.

על מנת לנהל תביעה לפינוי מושכר בדרך הנכונה והמהירה עד לקבלת הנכס חזרה, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין שעוסק בפינוי מושכר ובעל ניסיון עשיר בתחום.

משרדנו ליווה בעלי נכסים רבים בתביעות פינוי מושכר עד לקבלת הנכס חזרה כשהוא פנוי לחלוטין.

לייעוץ אישי, ניתן לפנות למחבר פורטל מידע זה, עו"ד אילן יששכר, ישירות בטלפון מספר >>> 072-3322233

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...