מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פינוי שוכר נכה

פונים למשרדנו אנשים רבים שבביתם מתגורר שוכר נכה אשר מפר את הסכם השכירות ושואלים אותנו האם ניתן לפנות שוכר נכה.

נתחיל בתשובה קצרה ונרחיב בהמשך מאמר זה – חד משמעית כן.

פינוי שוכר נכה המפר את הסכם השכירות זה משהו שאפשרי בהחלט.

מדוע ישנו חשש מלהגיש תביעת פינוי כנגד שוכר נכה?

כידוע, פינוי שוכר או דייר סרבן מנכס זה סעד דרקוני בו אנו מפנים דייר מבית (או נכס מסחרי) שנכון לאותו המועד בחזקתו של השוכר ולו ישנה מעין זכות קניינית בנכס.

כפי שסיקרנו במספר מאמרים באתרנו, בעבר, הליך של פינוי שוכר המפר את הסכם השכירות יכל להתפרס על פני תקופה ארוכה בה המשכיר מנוע מלעשות שימוש בקניינו הפרטי תוך שהדייר הסרבן מתעלל במשכיר ועושה בנכס ככל העולה על רוחו והמשכיר מביט בו בעיניים כלות ובחוסר אונים.

המחוקק שהבין כי בתביעה רגילה לפינוי שוכר נעשה עוול גדול למשכירי הדירות נוכח הימשכות ההליך, תיקן את ההליך המהיר לפינוי שוכר שהינו אחד ההליכים המהירים ביותר הקיימים במערכת המשפט הישראלית.

הואיל ומתן צו פינוי הינו סעד קשוח ודרקוני כנגד שוכרי דירות, עולה החשש בקרב בעלי דירות רבים כי בתי המשפט לא בנקל יפסקו פינוי של נכס לדייר נכה המחזיק בו חרף הפרותיו.

האם ניתן לפנות שוכר נכה בהליך המהיר?

חשוב לדעת, נכותו של אדם אינה מקנה לו חסינות כללית כנגד עוולות אותן הוא עשוי לעולל לאחרים.

אשר על כן, מיתוס זה הינו שגוי.

ניתן לפתוח בהליך של תביעת פינוי מושכר כנגד שוכרים נכים ואף נגד שוכרים שאינם כשרים לעמוד לדין ומתנהלים באמצעות אפוטרופוס לדין (יש לשים לב שההליך מתנהל באמצעות האפוטרופוס לדין).

ככל ובית המשפט יתרשם כי השוכר הפר את הסכם השכירות הפרה יסודית המקנה למשכיר צו פינוי מהנכס, לא יהסס הוא לתת צו פינוי מהדירה כנגד הדייר הנכה.

בתפ"מ  25703-07-22, משרדנו ייצג בעל נכס שתבע את פינויו של שוכר נכה שאינו כשיר לעמוד לדין ולו מונה אפוטרופוס ובהליך זה הנכס פונה תוך פסיקת הוצאות גבוהות לטובת בעל הנכס.

בהליך זה, הוסכם בין הצדדים כי בעל הנכס יוכל לבטל את הסכם השכירות באמצעות מתן התראה מוקדמת של 90 יום.

המשכיר שחפץ לחזור ולהתגורר בביתו, הודיע לשוכר (באמצעות האפוטרופוס) 90 יום לפני המועד כפי שהוסכם בהסכם השכירות אך השוכר בחר להמשיך ולהתגורר בנכס שכאמור, פונה ממנו בסופו של דבר.

האם בתי המשפט מקילים עם שוכרים נכים בפסק הדין?

על אף האמור לעיל, בנותנם פסק דין לפינוי מושכר, במקרים מסוימים, עשויים בתי המשפט להקל על שוכר נכה באמצעות מתן פרק זמן ארוך יותר לפינוי בהשוואה לאדם אחר.

הקלות מעין אלו אינן מונעות את קבלת הסעד המרכזי והוא – צו פינוי מהנכס.

כאמור, פינוי שוכר נכה מנכס אפשרי בהחלט וככל שקמה עילת פינוי כנגד שוכר שכזה, אל לו למשכיר להסס וניתן להגיש תביעת פינוי מושכר על אף מצבו הפיזי והקוגניטיבי של השוכר.

מקרים אלו ראוי שייבחנו באמצעות ייעוץ פרטי של עורך דין שמומחה לפינוי שוכרים שלו הידע והניסיון המתאימים לתביעות מעין אלו.

 

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: