מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

באיזה שלב מסתיים פינוי השוכר מהנכס?

בתום ההליך בתביעת פינוי המושכר מתקבל פסק דין לפינוי.

רובם הגדול של הנתבעים מכבדים פסקי דין ולכן, במידה והתמזל מזלכם והדייר אותו תבעתם נמנה על אותם האנשים שמכבדים פסקי דין והוא אכן פינה את הנכס לאחר קבלת פסק הדין – הליך הפינוי אכן הסתיים בעניינכם.

מה קורה במצב בו השוכר/הנתבע אינו מכבד את פסק הדין ומסרב לפנות את המושכר?

באם התקבל פסק דין המורה לשוכר לפנות את הנכס אך הוא מסרב לעשות כן, יכול בעל הנכס לפתוח תיק הוצאה לפועל ייעודי לפינוי כנגד הדייר הסרבן ובכך להבטיח את ביצוע פסק הדין לפינוי הדייר.

לקריאת מאמר מפורט בנוגע לפינוי שוכר בהוצאה לפועל >>>

באופן כללי, יש לפתוח את תיק ההוצאה לפועל ולהגיש את הבקשה לאחר רק לאחר חמישה עשר יום מרגע מתן פסק הדין/מיום המצאתו (באם נדרשת המצאה).

לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל, תישלח לשוכר הודעה בה תופיע אזהרה על כוונת הפינוי, על פתיחת התיק נגדו ועל ימי האזהרה שניתנו לו לפינוי המושכר.

כעת לשוכר יעמדו 20 ימים, המשמשים כ"תקופת אזהרה", כלומר 20 יום בהם השוכר יכול לפנות את הנכס מרצון. לאחר שליחת הודעת האזהרה לשוכר, בעל הנכס יכול להגיש בקשה לפינוי השוכר מהמושכר, ובקשה זו תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל. חשוב לדעת שהפינוי מהמושכר יעשה רק לאחר תום תקופת האזהרה.

בכדי לממש את צו הפינוי למושכר, יש להיעזר בשירותיו של קבלן ההוצאה לפועל (קבלן שפועל ברישיון מטעם לשכת ההוצאה לפועל – ניתן למצוא באתרנו את רשימת קבלני ההוצאה לפועל המורשים), שכן לקבלן זה ניתנה הסמכות לפנות את השוכר, ואף נתונה לו הסמכות להשתמש בכוח פיזי באם נדרש לכך.

יחד עם קבלן ההוצאה לפועל, מגיעים גם שני שוטרים שמטרתם לוודא שהחוק נשמר, ושאין השוכר מפר את הסדר הציבורי. כאן המקום גם לציין שאת העלות שנדרשה לשם הבאת קבלן ההוצאה לפועל והשוטרים, משלם המשכיר (התובע).

ניתן למצוא את רשימת הקבלנים המורשים והטפסים הרלוונטיים בעמוד של טפסים חשובים ומידע נוסף באתרנו >>>

כיצד מוגשת בקשת הפינוי בהוצאה לפועל?

יש למלא טופס הנקרא טופס 500 – מתן הוראות לפינוי מושכר בהתאם לפסק הדין. לבקשה לפינוי יש לצרף גם עותק של פסק הדין (יש לוודא שלעותק זה מצורפת ההחלטה על פינוי המושכר), ובנוסף יש לצרף לבקשה גם את האישור על האזהרה לשוכר בעניין הפינוי. יש להעביר את כלל המסמכים ללשכה בה מתנהל התיק. את המסמכים ניתן להעביר בדואר/בדואר אלקטרוני/בפקס/על ידי הגעה עצמאית ללשכה.

באם שוכר הדירה סרב לפנות אותה גם לאחר תום תקופת האזהרה, לשכת ההוצאה לפועל תבצע את הפינוי בתוך 14 יום העוקבים למתן הצו על ידי רשם ההוצאה לפועל.

ניתן לקרוא בהרחבה על השלבים השונים בתביעת פינוי מושכר כולל פירוט השלבים בהוצאה לפועל במאמר נפרד באתרנו 

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: