מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פסקי דין חשובים בפינוי מושכר

להלן מספר פסקי דין חשובים שניתנו בהליכים שונים של פינוי מושכר וסילוק יד: 

פסק דין רע"א 4089/22 - חלילי נ' גמרסני
תביעה לפינוי מושכר עקב הפרתו הצפויה של השוכר פסק דינו של בית המשפט העליון בסוגיה מעניינת מאד - תביעת פינוי של שוכר מנכס בגין הפרה שצפויה של הסכם השכירות וזאת אף במידה והסכם השכירות טרם הופר.
העולה מפסק הדין, שישנם מקרים שבהם ניתן לדרוש מהשוכר לפנות המושכר ולתבוע את פינויו וזאת אף טרם הופר הסכם השכירות בפועל וזאת ככל וישנן אינדיקציות ברורות להפרה צפויה של הסכם השכירות בהמשך.
פסק דין תא"ח 40911-01-12 - אפרידר חברה לשכון ולפתוח - אשקלון - בע"מ נ' ססי
החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין לפינוי מושכר עקב הגשת ערעור

בקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לאחר קבלת פסק דין לפינוי בתיק שבכותרת.
בתיק זה, הנתבע שהינו עסק (פיצוציה) הפועל במושכר שנים רבות, הגיש ערור ובקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לאחר שהתקבל פס"ד לפינויו, הואיל ואם יזכה בערור, וככל ויש סיכוי שהתקבל ערעורו, הרי שתתקבל תוצאה בלתי הפיכה שכן גורלו של העסק אותו מפעיל "נחרץ" ולא יוכל לשקמו לאחר פינויו.
פסק דין ת"א 32264-01-19 - טחורב נ' פליגלמן ואח'
תביעה נזיקית כנגד בעלי דירה שעשו דין לעצמם והחליפו את צילינדר הדירה ללא פסק דין

פסק דין שניתן בתביעה נזיקית שהגיש שוכר דירה שעל אף הפרותיו את הסכם השכירות, תבע את בעלי הדירה בתביעה כספית על כך שסולק מהדירה אותה שכר ללא פסק דין לפינוי לאחר שהנתבעים החליפו את צילינדר מנעול הדירה באופן חד צדדי ולא איפשרו לו להתארגן כראוי למעבר. בפסק הדין נקבע כי על הנתבעים לשלם לתובע סך של 70,000 ש"ח בתוספת 10,000 ש"ח הוצאות משפט.
פסק הדין הינו תמרור אזהרה לכל אותם בעלי דירות העושים דין לעצמם ומפנים את השוכר ללא פסק דין.
פסק דין ת"א 55736-02-21 - דרך ארץ הייווייז (1997) בע"מ ואח' נ' אלון אינטרייד בתי קפה בע"מ
פסק דין שניתן בתביעת פינוי שהועברה מהמסלול המהיר להליך רגיל ובו נתבעה רשת סי קפה לפנות את סניפיהן הממוקמים בכביש 6.

פסק הדין שדחה לבסוף את התביעה שהוגשה, סקר בהרחבה את חובת תום הלב של התובעות ואת הפרותיהן בהסכם השכירות למול הנתבעת. פסק הדין חייב את כל אחת מהתובעות בתשלום שכ"ט בסך 40,000 ש"ח לטובת הנתבעת.
פסק דין ע"א 1896-04-22 בר ואח' נ' ישר ואח'
פסק דין שניתן בבית המשפט העליון בערעור על תביעת פינוי שהוגשה כנגד זוג הורים ששכרו נכס אך בנם החליט להמשיך ולהחזיק במושכר על אף שההורים הנתבעים פינוי אותו.

פסק דין מעניין שהגיע לבית משפט העליון בגלגול שלי העוסק בשאלת האחריות של שוכרי נכס שפינו את הנכס אך בסופו של דבר הנכס המשיכו אחרים להחזיק בנכס (לא כפולשים).
פסק הדין דחה לבסוף את תביעת הפינוי וזאת ללא קשר לשאלת הפיצויים או הפן הנזיקי שבעצם הישארותו של בנם בנכס.
פסק דין ע"א 18938-01-22 ביצור בינוי פיתוח ועבודות עפר בע"מ נ' בזדנטי
פינוי שוכר ללא חוזה שכירות - פסק דין שניתן בבית המשפט העליון בערעור על תביעת פינוי שנדחתה כנגד שוכר של חנות שהחזיק במושכר ללא הסכם שכירות חתום.

פסק דין חשוב מאד הדן במקרה בו שוכר של חנות נתבע לפינוי החנות כאשר שהייתו באותה תקופה היתה ללא הסכם שכירות חתום על אף שבין הצדדים היו יחסי שוכר-משכיר ונהגו בהתאם לתנאים שהיו בהסכם שכירות שנשלח אך לא נחתם. תביעת הפינוי נדחתה על אף הפרות נוספות של הסכם השכירות אותן הפר השוכר.
(פסק הדין המצורף הינו פסק הדין שניתן בבית משפט השלום ולא בעליון)
פסק דין רע"א 1156/06 עבד אל סלאם חיר ואח' נ' אלון לידאי

פיצול סעדים בתביעה לדמי שימוש ראויים תביעה לסילוק יד - פסק דין שניתן בבית המשפט העליון ברשות ערעור שהוגש על קביעת בית המשפט העליון בפיצוי של מפונים שהוגדרו כברי רשות במקרקעין ועל הצורך בהגשה של בקשה לפיצול סעדים לצורך תביעה לדמי שימוש ראויים בהליך נפרד.

פסק דין חשוב הדן בו הוכרע כי על אף שניתן לכרוך תביעה לדמי שימוש ראויים יחד עם תביעת פינוי וסילוק יד ממקרקעין, הואיל ותביעה לדמי שימוש ראויים מקורה בעילה נפרדת מתביעת לסילוק יד, אין צורך בבקשה לפיצול סעדים מאת בית המשפט וניתן להגיש את התביעה לדמי שימוש ראויים אף ללא קבלת רשות מבית המשפט.
פסק דין ת"א 43873-01-21 הלברשטין ואח' נ' עיריית חדרה

תביעה לדמי שימוש ראויים שניתן כנגד עיריית חדרה - פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי כנגד עיריית חדרה בתביעה שהוגשה על ידי בעלי הקרקע למתן דמי שימוש ראויים עקב פלישתה והסגת הגבול שביצעה עיריית חדרה לקרקע שבבעלותם ושימוש שעשתה בה.

פסק דין בו הוכרע כי עיריית חדרה תשלום פיצוי בגובה של כ-2 מיליון שקלים לבעלי קרקע בשל שימוש שעשתה במקרקעין וזאת תוך הסגת גבולם וללא שניתנה כל רשות ולאחר שבהליך אחר ניתן צו פינוי כנגדם בתביעה לסילוק יד שהוגשה. העולה מפסק הדין שאף רשויות עשויות לנהוג שלא כדין ולפגוע בקניינם הפרטי של בעלי מקרקעין וככל ועשו כן, אין הן חסינות מתביעות פינוי ופיצוי בשל השימוש שעשו במקרקעין.
פסק דין ת"א 15340-08 זיזובי נ' שובאש ואח'
תביעה לפינוי דיירת מוגנת בגין אי תשלום דמי שכירות.
תביעה זו הוגשה לאחר שנגד דיירת זו הוגשה תביעת פינוי בעבר בשל אי תשלום דמי שכירות - אחת מהעילות הקבועות בחוק לפינוי דייר מוגן, תביעה שנדחתה לאחר שבית המשפט הפעיל את סמכותו על פי סעיף 132 לחוק הגנת הדייר ופסק כי הדיירת תישאר בדירה לאחר שהכריע כי במקרה זה הדיירת תישאר מהטעם של סעד מן הצדק ואת בהתאם לסעיף 132 לחוק.
מאחר והנתבעת שוב חדלה לשלם את דמי השכירות, הגיש התובע פעם נוספת תביעת פינוי בעילה חדשה של אי תשלום.

באופן מפתיע, על אף שבית המשפט נתן לנתבעת "גלגל הצלה" בעבר והשאיר אותה בנכס ללא איבוד זכאותה לדיירות מוגנת, ושוב חדלה הנתבעת לשלם, גם בהליך זה פסק בית המשפט כי ככל ותשלם סכומי כסף מסוימים, הרי שהנתבעת תוכל להישאר בנכס.
במסגרת פסק הדין, סקר בית המשפט את טענות ההגנה של הנתבעת ודחה את רובן ובין היתר קבע כי בעל נכס יכול להגיש תביעת פינוי כנגד דייר על אף שישנם בעלים נוספים שלא תובעים את פינויו וזאת ממשמעות סעיף 31 לחוק המקרקעין.
פסק דין ת"א 57410-04-21 תיתי ואח' נ' תיתי
תביעה לסילוק יד שהוגשה כנגד פולש שהקים מפעל שיש על קרקע שפלש אליה בכפר בענה. התובעים ירשו את הקרקע נשואת תביעה זו כשהם רק חלק מבעלי הקרקע.
הנתבע העלה טענות הגנה שונות וביניהן טען כי התובעים אינם יכולים לפנותו הואיל והינם חלק מבעלי המקרקעין ויתרה מזו, הציג הוא הסכם שכירות ממנו עלה כי שכר את המקרקעין מחלק מבעלי המקרקעין.

בפסק דין זה עשה בית המשפט שימוש נוסף בסעיף 31(א)(1) לחוק המקרקעין ובפרשנות זה ממנו עולה כי זכותו של שותף במקרקעין לתבוע פינוי פולש מהם ולא ניתן לקבל חזקה במקרקעין בלא הסכמת כלל השותפים.
מפסק הדין עולה באופן חד משמעי כי זכותו של כל שותף במקרקעין לתבוע פינוי של פולש וסילוק ידו ממקרקעין.
פסק דין תמ"ש 7228-02-22 ס' א' נ' פ' א'
תביעה לסילוק יד ולתשלום דמי שימוש ראויים שהשיגה אישה כבת 85 נגד בנה וכלתה המתגוררים ביחידת דיור שבשטחה.
הנתבע קיבל את טענות התובעת (אמו) ואילו הנתבעת העלה טענות הגנה רבות ובין היתר טענה להשקעות כספיות רבות שביצעה בבית מכספה.

בפסק דין מקיף ונרחב התקבלה תביעת התובעת לסילוק ידה של כלתה מהנכס וזאת בנוסף לדמי שימוש ראויים באופן חלקי החל מהמועד בו היה ברור כי התבקשה לפנות את הנכס.
פס"ד סוקר את טענות ההגנה השונות והוא מומלץ לקריאה!
פסק דין ע"א 6757/13 נחום ואח' נ' מדינת ישראל
שני ערעורים על פס"ד של בית המשפט המחוזי למתן סעד הצהרתי לפיה המערערת בעלת זכות חכירה לדורות במקרקעין.
הערעור נדחה לבסוף תוך שפסק הדין סוקר נושאים רבים הקשורים לעולם הפינוי.

פסק הדין חשוב ביותר של בית המשפט העליון הסוקר מושגים ונושאים רבים בעולם הפינוי וביניהם: סילוק יד, הסגת גבול ופלישה למקרקעי ציבור, תביעה לדמי שימוש ראויים, רשות ורישיון מכללא, דיון ברשות בלתי הדירה במקרקעין ועוד.
כאמור, מדובר בפס"ד חשוב מאד!

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...