מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פינוי שוכר בכוח והחלפת צילינדר מנעול הכניסה

במקרים רבים, כשחוזה שכירות מופר, מחפש המשכיר פתרון זול, מהיר וזמין להוצאת השוכר מן המושכר מבלי לקבל פסק דין או צו לפינוי השוכר.

לכן, לעיתים בוחר המשכיר לעשות דין לעצמו באמצעות פינוי כפוי של הדייר הסרבן.

לא זו אף זו, ישנם משכירים הפועלים לכאורה "כחוק" ואף מעגנים בחוזה השכירות תנאי לפיו במידה והחוזה מופר, רשאים הם לפנות את השוכר בכוח ו/או להחליף את צילינדר מנעול הכניסה לדירה באופן חד צדדי.

אם כן, לכאורה, אכן מדובר בפתרון זול ומהיר לפינוי דיירים סרבנים.

אך האם נכון לעשות כן? האם מותר לפנות דיירים סרבנים שהפרו את הסכם השכירות בכוח ללא קבלת פסק דין לפינוי? האם הוספת סעיף שעליו חתום הדייר המתיר לבעל הנכס להחליף את צילינדר דלת הכניסה חוקי?

ספוילר – לא מוחלט!

פינוי שוכר בכוח – האם מותר?

מגמת הפסיקה היא לרסן את תופעת עשיית הדין העצמית, ולהכווין לפניה לערכאות. בנוסף לכך, נקבע שתניות בחוזה לפיהן רשאי בעל הנכס לפנות בכוח את המשכיר מהנכס, הינן תניות דרקוניות הסותרות את תקנת הציבור, ומשכך הן חסרות תוקף.

נוסף לכך, יש לציין שסעיף 18 לחוק המקרקעין הידוע לפיו ניתן לפנות אדם הפולש לנכס באמצעות הפעלת כוח פיזי בתוך 30 יום מרגע הפלישה, מתייחס למצבים בהם מדובר בפולש ולא לשוכר שאינו מתפנה. מכאן שלא יוכלו המשכירים להסתמך על סעיף זה בטענה שזכאים הם לפנות בכוח את השוכר.

פסק דינו של בית המשפט העוסק בפינוי של שוכר בכוח

דוגמא לפסק הדין בו בית המשפט עסק בפינוי בכוח של שוכר הוא פסק דין תא 23224-09-13 אושרי יאיר נ' אס. אל. אס. מפרשים בע"מ:

בעניין זה בית המשפט נדרש להכריע בתוקפם של סעיפים בחוזה שכירות המתירים לפנות שוכר המפר את חוזה השכירות ללא צו של בית משפט.

לפי העובדות המתוארות בפסק הדין נראה כי השוכר לא שילם את שכר הדירה בזמן במשך מספר חודשים, וזאת על אף שנשלחו אליו מכתבי התראה המורים לו לעשות כן.

משהשוכר המשיך לסרב לשלם את שכר הדירה, המשכיר החל בפינוי השוכר מהנכס בטענה שקיים בחוזה השכירות סעיף המאפשר לו לעשות כן.

בית המשפט קבע כי סעיף מעין זה, הינו סעיף דרקוני שרומס את זכויות השוכר ומקנה "כח עודף" לשוכר הנכס מבלי שאף גוף אובייקטיבי יכריע במחלוקת הקיימת בין הצדדים, ומשכך סעיף זה בטל ואין המשכיר יכול לפנות על דעת עצמו את שוכר הדירה.

החלפת צילינדר מנעול הכניסה לשוכר שאינו מפנה

לא זו בלבד שלא ניתן לפנות דייר סרבן בכוח כפי שבארנו לעיל, אף בהחלפת צילינדר מנעול הכניסה למושכר מסתכן בעל הדירה במעשים האסורים על פי החוק שכן על פי הפסיקה, יש במעשה זה משום פינויו של השוכר בכוח, מעשה שאסור בתכלית כאמור.

פינוי של שוכר סרבן מהדירה בכוח או על ידי החלפת צילינדר הדירה עלול לסבך את בעלי הדירה בפלילים שכן הוא עשוי למצוא את עצמו בחקירה משטרתית העלולה להגיע לידי כתב אישום.

מה הם הסיכונים בפינוי שוכר ודייר סרבן בכוח?

אם לא די בכך, בעלי הדירה עשויים למצוא עצמם נתבעים בתביעה אזרחית נזיקית בסכומים שאינם מבוטלים נוכח פגיעה בכבודו, חירותו, פרטיותו ורכושו של הזוכר.

כך למשל, בפסק דין שניתן לאחרונה וצוטט בעמוד 'פסקי דין חשובים' באתרנו, נקבע כי על בעלי דירה שהחליפו את צילינדר מנעול הכניסה, לשלם לדייר שתבע אותם נזיקית, סך של 70,000 ש"ח בתוספת 10,000 ש"ח שכ"ט עורך דין  (ת"א 32264-01-19 טחורוב נ' פליגלמן).

יוצא איפוא כי אין לבעלי דירות החפצים בפינוי שוכרים סרבנים בנקיטת דין עצמי על אף שהוסכם על כך בהסכם השכירות ואלו שבכל זאת יחליטו לעשות כן, עשויים למצוא עצמם בחקירה משטרתית ובתביעה כספית בסכומים לא מבוטלים.

אם כן, במידה ושוכר מפר את חוזה השכירות שלו, והמשכיר חפץ בפינויו מהנכס – עליו להגיש תביעה לפינוי מושכר המתנהלת בהליך בסדר דין מהיר ולא לנקוט בפעולות פינוי על דעת עצמו, וזאת גם באם יש סעיף בחוזה שכביכול מתיר לו לעשות כן ולפנות שוכרים בכוח.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: