מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

פינוי מושכר במשפחה

ישנם מקרים בהם נכס מקרקעין מושכר לבן משפחה.

אף שמדובר בבני משפחה, ישנם לא מעט מקרים בהם הסכם השכירות הופר על ידי בני המשפחה או שפשוט מסרבי לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות.

לצערנו, נתקלנו בלא מעט פניות של בעלי דירות שהשכירו את דירותיהם לבני משפחה אשר ניצלו את קרבתם המשפחתית והחלו "לצפצף" על הסכם השכירות ולנהוג בנכס מנהג בעלים בעוד שבעלי הנכס ניצבים מול שוקת שבורה בניסיונות הפינוי שלהם.

ניווט מהיר

מה ניתן לעשות כדי לפנות בן משפחה מנכס?

לכאורה, התשובה לזה פשוטה – תביעה לפינוי מושכר.

ישנם יתרונות רבים לפינוי שוכר שהוא בן משפחה באמצעות תביעה לפינוי מושכר.

כפי שכבר התבאר במאמרים קודמים באתרנו, תביעה לפינוי מושכר מתנהלת בסדר דין מהיר, כך שרובן הגדול של תביעות הפינוי מסתיימות בתוך כ-60 ימים מיום שהוגשה תביעה הפינוי ע"י מתן צו לפינוי הדייר.

הואיל ותביעת הפינוי מתנהלת בסדר דין מהיר, לא ניתן לצרף צד נוסף להליך, לא ניתן לתבוע סעדים נוספים מלבד סעד הפינוי ומתקיים דיון אחד בלבד ללא ישיבות קדם משפט או כל דיון וישיבה אחרת.

אשר על כן, תביעה לפינוי מושכר הינה הפתרון המהיר והטוב ביותר לפינוי דייר סרבן מנכס.

איזו ערכאה מוסמכת לדון בתביעות פינוי מושכר במשפחה?

על מנת לענות לשאלה זו, ראשית, אנו צריכים לשאול את עצמנו מה גרם לצדדים להגיע למצב בו האחד (בעל הנכס) רוצה לתבוע את רעהו (השוכר – בן המשפחה).

בהלכת חבס (רע"א 6558/99 חבס נ' חבס) ודומיה, נקבע כי לבית המשפט לענייני משפחה ישנה סמכות עניינית יייחודית (ייחודית – סמכות שאינה נתונה לבית משפט אחר במקביל והינה בלעדית לבית המשפט לענייני משפחה) לדון בתביעות שבין בני משפחה ככל והסכסוך ועילתו נגרמו בשל היות הצדדים בני משפחה, ובמילים אחרות – האם לעצם היותם של הצדדים בני משפחה, ישנה תרומה משמעותית לסכסוך ביניהם.

ככל והתשובה לכך חיובית, הרי שתביעת פינוי המושכר כנגד בן המשפחה תידון בבית המשפט לענייני משפחה.

מי נחשב לבן משפחה שתביעת הפינוי תידון בבית המשפט לענייני משפחה?

סעיף 1 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה תשנ"ה-1995 מגדיר בצורה ברורה מי נחשב לבן משפחה לעניין סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה:

  • ילדו של התובע, לרבות ילד של בן זוגו (ילד חורג).
  • הוריו של התובע (אף אם הם הורים מאמצים או אפוטרופסים), הורי בן זוגו או בני זוגם (אמה החורגת של אשת התובע עשויה להיחשב כבת משפחה).
  • נכד/ה.
  • סבים וסבתות.
  • אחים, אחיות, גיסים וגיסות של התובע ובת זוגו.

יוצא אם כן כי אדם שהשכיר דירה לדודו, ועל אחת כמה וכמה לבן דודו, ונאלץ לפנותו באמצעות תביעה לפינוי מושכר, יכול להגיש את תביעת הפינוי לבית משפט שלום רגיל הואיל ודודו אינו נחשב לבן משפחה לעניין קניית הסמכות של בית המשפט לענייני משפחה.

האם ניתן לדון בתביעה לפינוי מושכר בבית משפט לענייני משפחה?

כאמור, תביעה לפינוי מושכר מתנהלת בסדר דין מהיר.

תקנה 258 ה(ב) לתקנות בימ"ש לענייני משפחה קובעת כי בית המשפט לענייני משפחה לא יעסוק בהליכים המתנהלים בסדרי דין מהירים והרציונל ברור – סכסוכים משפחתיים אינם מתאימים להידון בסדר דין מהירים מטבעם.

יחד עם זאת, הואיל ותביעת פינוי מושכר נועדה לתת סעד מהיר, וניהול הליך פינוי המושכר עד לקבלת צו לפינוי הדייר הינו יעיל מאד בהשוואה להליכים אחרים לפינוי של דייר סרבן מנכס, הוכרע במספר פסיקות של בית המשפט כי ניתן יהיה להגיש תביעה לפינוי מושכר כנגד בן משפחה בבית המשפט לענייני משפחה וזאת על אף שההליך מתנהל בסדר די מהיר.

סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה להעביר את התביעה לסדר דין רגיל

הואיל ותביעת הפינוי מתנהלת בסדר דין מהיר במיוחד, במידה והדיון מתנהל לגופו ומגיעים להוכחות ע"י חקירות, מוקצבות דקות בודדות לצד אחד לחקור את רעהו.

לכן, ככל ובית המשפט ימצא כי המסגרת הנכונה לדון בתביעת הפינוי אינה בהליך מהיר ובדיון בו לכל צד ישנן דקות בודדות של חקירות, יקבע הוא כי התביעה תעבור להתנהל בהליך סדר דין רגיל ושאינו מהיר על מנת שטענות הצדדים יתבררו כיאות.

ישנן לא מעט תביעות פינוי המועברות לסדר דין רגיל ככל ובית המשפט מוצא שזו הדרך הנכונה יותר לדון בתביעת פינוי המושכר, אך ככל ומדובר בתביעות שבין בני משפחה, יועברו תביעות אלו לסדר דין רגיל בנקל לעומת תביעות שאינן בין בני משפחה.

באתרנו הרחבנו במאמר נפרד על העברת הדיון בתביעת פינוי מסדר דין מהיר לסדר דין רגיל.

האם כל תביעת פינוי בין בני משפחה מוגשת כתביעת פינוי מושכר?

חד משמעית – לא!

יש לשים לב ולהבחין האם היחסים עם בן המשפחה הינה יחסים חוזיים של שוכר-משכיר (הגם שאין הסכם שכירות בכתב) או יחסים אחרים.

האם שולמו דמי שכירות בעבור הנכס? האם לשוכרים ישנן התחייבויות כשל שוכרים? האם לבעל הדירה היו התחייבות של משכיר כלפי השוכרים?

לא מעט תביעות פינוי שבין בני משפחה אינן מוגדרות כתביעות לפינוי מושכר.

ישנם בני משפחה רבים הגרים בנכסים של בני המשפחה ללא יחסי שוכר-משכיר ובמקרים כגון אלו, ההליך הנכון לפינוי הינו סילוק יד ממקרקעין במשפחה ולא תביעה לפינוי שוכר.

במידה ומוגשת תביעה לפינוי מושכר כנגד בן משפחה שאינו מוגדר כשוכר, דינה של תביעה זו להיות מסולקת על הסף.

לסיכום: 

תביעת פינוי מושכר בין בני משפחה אמורה להיות מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ולרוב תידון בסדר דין מהיר. על מנת שתביעה זו תוגש כתביעת פינוי מושכר, יש לשים לב כי היחסים הינם יחסי שוכר-משכיר ולא יחסים אחרים.

תביעות פינוי שבין בני משפחה הינן רוויות באמוציות ולכן מומלץ לברר את המחלוקת ולהגיש את התביעה באמצעות עורך דין מומחה בתחום שלו הרגישות וההבנה בנושא.

ניתן להגיש תביעת פינוי מושכר כנגד בן משפחה בהליך מהיר.

יחד עם זאת, בית המשפט לענייני משפחה מוסמך להעביר את הדיון בתביעה זו לסדר דין רגיל.

חד משמעית לא.

סוגי הקרבה המשפחתית שנידונים בערכאה זו מוגדרים בסעיף 1 לחוק בתי המשפט לענייני משפחה.

כן.

במידה ותביעת פינוי מושכר עוברת להתדיין בסדר דין רגיל, ניתן לכרוך עילות נוספות.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...