מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

עלויות של תביעה לפינוי מושכר

כפי שכבר הובהר במאמרים הקודמים, הליך של פינוי שוכר מנכס הינו הליך עם סדרי דין מיוחדים מאד וצריך מומחיות גדולה על מנת לבצע אותו בצורה מקצועית, יעילה וזריזה.

ישנה אפשרות להגיש תביעה לפינוי מושכר ללא סיוע של עורך דין התמחה בתחום ואפשרות זו אולי תחסוך את שכר הטרחה של אותו עורך דין. 

יחד עם זאת, כפי שיובהר להלן, הגשת תביעה לפינוי מושכר לא תחסוך עלויות רבות של קבלני הוצאה לפועל, משטרת ישראל, שליחויות, אגרות וכדומה. 

מדובר בהליך מורכב מאד המצריך שימת לב ללא מעט פרטים וטעות קטנה יכולה במקרה הטוב לעכב את ההליך בחודשים ארוכים ובמקרה הרע, לחייב את התובע בפיצויים נזיקיים כלפי הנתבע.

זאת ועוד, בית המשפט פוסק לתובע הוצאות של שכר טרחת עורך דין (בנוסף לשאר ההוצאות) כך שבעלי נכסים המתיימרים לנהל הליך זה לבד, חסכו ככל הנראה לנתבע ולא לעצמם.

ניווט מהיר

מה המחיר לתביעה של פינוי שוכר?

העלויות מתחלקות לרוב לשני שלבים: עד לקבלת פסק דין לפינוי השוכר ופינוי בפועל בהוצאה לפועל.

בנוסף, כפי שכבר הובהר, בהליך לפינוי שוכר ישנן עלויות נוספות מעבר לשכר טרחתו של עורך הדין, כפי שיובהר בהמשך.

עלויות של תביעה לפינוי מושכר עד לקבלת פסק דין

אז כמה זה עולה לנו ומה המחיר לפינוי שוכר סרבן?

אגרת בית משפט להגשת תביעה לפינוי מושכר עומדת על סך 729 ₪ (נכון לחודש ינואר 2024), נכון לכתיבת שורות אלו.

אגרת בית משפט לתביעת פינוי מושכר (כמו שאר תעריפי האגרות הקיימים) משתנה אחת לזמן מה.

חשוב לציין כי במידה ובית המשפט פוסק את פינויו של הדייר, הוא פוסק גם תשלום הוצאות כנגד הדייר בדגש על תשלום האגרה.

למאמר מורחב על האגרות השונות בתביעה לפינוי מושכר >>>

עלות מכתב התראה מקדים לפינוי שוכר

באופן מפתיע, בחלק גדול מהמקרים בהם אנו נדרשים לפינוי שוכר, אין אנו ממליצים להתחיל בשליחת מכתב התראה מקדים לשוכר בטרם הגשת התביעה אך אם בעל הנכס מתעקש להתחיל בשליחת מכתב התראה מקדים, או באותם המקרים המאד ספציפיים שכן נכון להתחיל בשליחת מכתב התראה מקדים, יש להוסיף את עלות מכתב התראה התראה זה לכלל עלויות פינוי כפי שיתבארו להלן.

עלות של שכר טרחת עורך דין לפינוי מושכר

לכך נוסיף את שכר טרחת עורך דין לפינוי שוכר, שכר הטרחה משתנה בין המשרדים השונים ובמורכבות המקרה.

ישנם עורכי דין שמתמחרים את התיק במחיר כולל עד לקבלת פסק דין (מחיר פיקס) וישנם כאלו המתמחרים את הכנת והגשת כתב התביעה בנפרד וייצוג בדיונים (ככל ויהיו) בנפרד.

בנוגע לשכר טרחת עורך הדין, בית המשפט ער לכך שבעל הנכס שהגיש את תביעת הפינוי נאלץ לשכור את שירותיו של עורך הדין לפינוי השוכר ועל כן נפסקות הוצאות שכר טרחה המושתות על השוכר.

שכר הטרחה אותו פוסק בית המשפט הוא לרוב על פי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) ומעלה.

עלות שכר טרחת עורך דין בתביעת פינוי על פי תעריף המינימום לשכת עורכי הדין

בסעיף 3.א.(1). לחוק מובא התעריף להלן: "תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,744 ₪" (ההדגשה אינה במקור – הסכום נכון לחודש דצמבר 2023 ומתעדכן אחת לכמה זמן).

כמו כן, בסעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי) מובא:

"שכר מינימלי מומלץ" או "שכר מינימלי" – השכר הנקוב בתעריף, בצירוף סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן השירות בעניין הנדון;

שכר טרחת עורך הדין לפינוי השוכרים אותו פוסק בית משפט תלוי במשך ההליך (דיונים, בקשות, כתבי טענות), סוג הנכס, שוויו של המושכר, חומרת ההפרות של השוכרים וכמובן – בשופט היושב בדין שלו יש שיקול דעת מוחלט בפסיקת ההוצאות (בגבולות הסביר).

ישנם פסקי דין לפינוי בהם בית המשפט פסק שכר טרחת עורך דין בשווי של עשרות אלפי שקלים – שכר טרחה שברוב משרדי עורכי הדין (גם במשרדנו), מועבר ללקוח במלואו.

תוך כמה זמן על הנתבע לשלם עלויות אלו ומה עושים במידה והוא מסרב לשלמם?

את עלות שכר טרחת עורך הדין והוצאות משפט שבית המשפט פוסק, על הנתבע לשלם בתוך 30 ימים מיום שניתן (לעתים ביהמ"ש מבקש להמציא את פסק הדין לנתבע המידה והוא אינו נוכח בדיון).

במידה והנתבע לא שילם את שכר טרחת עורך הדין והוצאות המשפט שנפסקו לו בחלוף 30 ימים, יוכל התובע לפתוח כנגדו תיק הוצאה לפועל מסוג 'ביצוע פסק דין כספי' לגביית סכומים אלו.

עלות שכר טרחת עורך דין כשפינוי הנכס הסתיים מיד לאחר קבלת כתב התביעה

לא אחת קורה שלאחר שהשוכר מקבל את כתב התביעה לפינוי מושכר, מבין הוא שהמשכיר אכן החליט לעמוד על זכויותיו ולתבוע את פינוי הנכס ו"במלחמה" הזו כנראה שהוא הולך להפסיד, על כן מחליט הוא לפנות את הנכס סמוך לאחר קבלת התביעה וזאת ללא הגשת כתב הגנה מצדו וללא צורך בהמשך ניהול ההליך המשפטי.

בעלי נכסים אותם אנו מייצגים שואלי במקרים אלו בהם למעשה התייתר הצורך בניהול ההליך, מה יעלה בגורל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט אותם היו פוסקים לטובתם לו היה מתנהל ההליך?

במידה שהשוכר פינה את הנכס לאחר קבלת התביעה, למעשה, המשכיר לא איבד את זכאותו לפסיקת הוצאות ההליך ושכר טרחת עורך דין.

עורך הדין המייצג את ההליך מודיע לבית המשפט כי ההליך התייתר הואיל והשוכר פינה את הנכס ולכן סעד הפינוי התקבל ללא צורך בהמשך ניהול התביעה ועל הוא מבקש למוחקה.

יחד עם זאת, באותה בקשה, מבקש עורך הדין כי בימ"ש יפסוק את הוצאותיו של התובע וישפה אותו על עלות שכר טרחת עורך דין שנאלץ להוציא והוצאות המשפט השונות לרבות אגרת בית משפט ששולמה הואיל ובפועל, מה שגרם לשוכר לפנות את הנכס היה נקיטת ההליך ותביעת הפינוי בו נקט המשכיר, מה שגרם לו להוצאה כספית זו ולעלויות ניכרות ועל כן גם במצב זה זכאי המשכיר לפסיקת הוצאות ועלות ההליך.

ניתן לקרוא באתרנו בהרחבה על פסיקת שכר טרחת עורך דין בתביעת פינוי >>>

האם עלות שכר טרחת עורכי הדין בתביעה לפינוי מושכר עשויה להשתנות?

בהליך של פינוי שוכרים, רובן המכריע של תביעות הפינוי מוגשות ומתנהלות בסדר דין מהיר ועל כן עלות שכר טרחת עורכי הדין היא לרוב בהנחה שההליך מתנהל באופן זה.

ישנם מקרים שבהם בית המשפט מחליט להעביר את תביעת הפינוי מהליך בסדר דין מהיר לסדר דין רגיל מה שגורם בפועל להתארכות ההליך ובאופן ישיר – לעלויות שכר טרחה גבוהות יותר ועל כן ייתכן שבמקרים אלו עלות שכר טרחת עורכי הדין בתביעת הפינוי עשוי להשתנות.

חשוב לציין שמקרים אלו של העברת תביעת פינוי לסדר דין רגיל הינם מקרים שאינם שכיחים ורובן המכריע של תביעות לפינוי מושכר מתדיינות בסדר דין מהיר בסופו של דבר.

לקריאת מאמר בנושא של העברת תביעת פינוי מושכר לסדר דין רגיל >>>

מחיר של ביצוע שליחויות משפטיות של כתב התביעה לפינוי והחלטות שונות בתיק

את כתב התביעה יש להמציא לנתבע במסירה מלאה ועל כן נדרשת שליחות משפטית שמחירה יעמוד לרוב בטווח של 100-400 ₪ (ההבדל הגדול טמון במקום מגורי הנתבע).

באזורים מרוחקים במיוחד העלות עשויה להיות גבוהה יותר.

חשוב לציין, חלק מחברות השליחויות לא מבצעות שליחויות משפטיות למגזר הערבי וחברות שכן מבצעות שליחויות אלו, העלות עשויה להיות בהתאם.

במידה ויתקבל פסק דין לפינוי, בחלק מהמקרים, נדרש להמציא גם אותו לנתבע במסירה מלאה והעלויות תהיינה דומות לעלויות במסירת כתב התביעה.

עלויות של ביצוע פסק הדין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל

רוב הנתבעים נוטים לכבד ולקיים פסקי דין.

אולם, ישנו מיעוט שאינו מקיים את פסקי דין, בפרט שנקודת המוצא של חלקם הגדול של האנשים שמגיעים להליכי פינוי הוא כזה שאינם מכבדים הסכמים ועל כן ישנו סיכוי שגם את פסק הדין לפינוי הנכס לא יכובד.

באתרנו סקרנו בהרחבה על הליך של פינוי שוכר בהוצאה לפועל >>> 

במאמר זה נמשיך לסקור את העלויות ומחיר השירותים השונים עד לקבלת מפתחות הדירה חזרה.

אם כן, מה הן עלויות של ביצוע פסק הדין לפינוי מושכר בהוצאה לפועל?

ביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל מתחלק לפינוי ברצון של השוכר ולפינויו בכוח במידת הצורך.

אגרת הביצוע בהוצאה לפועל עומדת של 203 ₪.

נדרש להמציא לשוכר את אזהרת הפינוי במסירה מלאה. פירטנו לעיל את העלויות המשוערות של שליחות זו.

רוב משרדי עורכי הדין גובים שכר טרחה נוסף לניהול הליך הפינוי בהוצאה לפועל (מעבר לשכר הטרחה עד לקבלת פסק הדין.

עלותם של קבלני ההוצאה לפועל בהליך הפינוי

לעלויות אלו יש להוסיף את עלות שירותיו של קבלן הוצאה לפועל.

ישנם קבלני הוצאה לפועל הגובים מחיר פיקס לפינוי הנכס עד לקבלת המפתח גם במידה והגיעו לפינוי בכוח.

במידה ובוחרים בקבלן הוצאה לפועל הגובה מחיר של "פיקס פרייס" – עלות זו מתחילה מסדר גודל של כ-5,000 ₪ וגדלה בהתאם לסוג וגודל הנכס (בשל פינוי הנכס ממטלטלי השוכר במידת הצורך) ועשויה אף לחצות את הרף של 10,000 ש"ח.

עלות קבלן הוצאה לפועל לפי שלבים (מומלץ) – 

ניתן לבחור קבלני הוצאה לפועל המחלקים את שכר טרחתם לשלב ראשון של פינוי ברצון, בו הם נגשים לשוכר ומנסים לשכנעו שלא להגיע להליך כה משפיל ולא נעים של פינוי בכוח ושלב שני של פינוי בכוח.

עלות קבלן ההוצאה לפועל בשלב הראשון (כאמור, רוב השוכרים מסיימים בשלב זה) עומדת כל סך של כ-2500 ש"ח.

הואיל ורוב השוכרים המגיעים לפינוי בהוצאה לפועל מפנים את הנכס בשלב הראשון, טרם הפינוי בכוח, אנו ממליצים לבחור בקבלני הוצאה לפועל המחלקים את שכרם לשלבים.

בקישור זה ניתן למצוא את רשימת קבלני הוצאה לפועל >>>

במידה והגענו לשלב של פינוי הדייר בכוח, ישנן 2 עלויות מרכזיות נוספות שצריך לקחת חשבון.

 עלותם של שוטרים בשכר ומחיר של אחסנה במידת הצורך

הליך של פינוי בכוח של הנכס מבוצע בליווי של שוטרים בשכר מטעם משטרת ישראל ולרוב ילווה בשני שוטרים כשעלות שכרם נעה סביב 120 ₪ לשעה לכל שוטר.

ברוב המקרים, העלות של השוטרים בשכר הינה שולית יחסית להליך של פינוי דייר בכוח הואיל ולרוב החלק בפינוי אותם מלווים השוטרים מהיר יחסית ואורך שעות בודדות (בין שעתיים לחמש שעות). 

ישנם מצבים בהם מפקד התחנה הרלוונטית למיקום הנכס המפונה דורש יותר משני שוטרים הואיל וישנה מסוכנות של הדיירים המפונים או שהפינוי עשוי להיות מורכב יותר.

במידה וישנה דרישה לשוטרים נוספים בשכר, עלותם של השוטרים התעדכנת בהתאם.

עלות של בעלי מקצוע ושירותים נוספים

במקרים נדירים, עולה דרישה לבעלי מקצוע נוספים כגון כלבן (במידה והשוכרים מחזיקים כלבי תקיפה במושכר) ולפעמים אף טכנאי גז (ליווינו בפינוי שוכר בכוח בו איים לפוצץ עצמו עם בלוני גז).

במקרים קיצוניים, במידה ולמפונה ישנם מיטלטלין והוא לא דואג לפינויים, ישנה עלות נוספת, של אחסנתם עד למכירתם על ידי ההוצאה לפועל או שחרורם על ידי השוכר. עלות אחסנת המיטלטלין הינה על בסיס יומי ומתחילה מסדרי גודל של כעשרים ₪ ליום ומעלה, תלוי בכמות הציוד שיש לאחסן.

ברובם המכריע של הפינויים, המפונים דואגים לחפציהם האישיים ולכן מעטים מאד המקרים בהם יש לדאוג גם לאחסנת תכולת בדירה של השוכרים המפונים.

הוצאות רבות אלו מושתות על השוכר כמובן (במידה והוא לא חדל פירעון) והשלב השני לאחר קבלת המפתח הוא – לתבוע את תשלומם.

ישנם לא מעט שלבים שעשויים להיות בדרך לפינוי שוכר מנכס, שלבים שמתחילים מהגשת התביעה ועד לפינויו בהוצאה לפועל ככל ויידרש.

במאמר זה סקרנו את העלויות והמחירים השונים שהליך זה עשוי לעלות.

לקריאה מורחבת של השלבים בתביעת פינוי מושכר >>>

לסיכום:

העולה מכל האמור כי הליך של תביעה לפינוי דייר מורכב מאד ועשוי להיגרר להוצאות לא מבוטלות, אשר על כן, כדאי ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין לפינוי שוכרים העשוי לקצר את זמני הפינוי ולחסוך לא מעט הוצאות בדרך לקבלת המפתח.

ליווינו בעלי נכסים רבים בתביעות לפינוי מושכר תוך שימת דגש על סיומו של ההליך באופן המהיר והזול ביותר.

לייעוץ פרטני ניתן לפנות בשיחה ישירה לעו"ד אילן יששכר, מחבר פורטל מידע זה בטלפון >>> 072-33222334

עלויות ומחירים של הליך פינוי שוכר - שאלות נפוצות:

בוודאי. 

ככל והתקבלה תביעת הפינוי, בתי המשפט פוסקים הוצאות שכר טרחת עורך דין בעבור פינוי הושכר והוצאות משפט לטובת התובע ואלו מוסדרים בכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי)

לרוב לא.

רוב התביעות לפינוי מושכר אינן מגיעות לביצוע פסק הדין בהוצאה לפועל ועל כן מיותר לתמחר הליך זה כחלק מהגשת התביעה.

פרטנו במאמר נפרד באתרנו את אפשרויות הגבייה השונות של עלויות הפינוי וחובות נוספים מהשוכרים שפונו.

ניתן לקרוא מאמר זה בהרחבה בקישור זה בנושא של גביית חובות משוכרים שלא משלמים >>>

במאמר זה סקרנו את רובם המוחלט של כלל עלויות ההליך לפינוי שוכר ואת מחירם.

ברוב המקרים, חלק גדול מאותן עלויות כלל אינן חלות בסופו של דבר.

ככל ומגיעים לפינוי בכוח באמצעות משטרת ישראל, ייתכן כי במקרים מורכבים במיוחד יידרשו בעלי מקצוע ו/או שירותים נוספים שלא פורטו במאמר זה (על פי דרישת משטרת ישראל) אך כאמור, מדובר במקרי קיצון שכמעט ואינם באים לידי ביטוי בפרקטיקה. 

ברובם המוחלט של המקרים, שכר טרחת עורכי הדין בתביעת הפינוי הוא בעבור פינוי הדייר בלבד ואינו כולל את גביית הכספים אות הוא חייב לבעל הנכס (במידה והוא אכן חייב כספים אלו).

גביית דמי השכירות ושאר החובות אותם צבר הדייר, אופן ההליך, סוג הערכאה וכו', תלויים בגובה הסכומים אותם הוא חייב, אופי הגבייה (ביצוע שטרות/צ'קים בהוצאה לפועל או תביעה משפטית), וסיכויי הגבייה מול הושכר.

שכר טרחת עורכי הדין בגבייה עשוי להשתנות משמעותית בהתאם לשאלות לעיל ועל כן אין זה נכון לתמחר את הגבייה כבר בתחילת ההליך.

ניתן לקרוא על אופן הגבייה של דמי השכירות וחובות נוספים במאמר ייעודי באתרנו העוסק בנושא של גביית תשלום דמי השכירות ושאר החובות שהשאיר השוכר.

בהליך של פינוי שוכרים, רובן המכריע של תביעות הפינוי מוגשות ומתנהלות בסדר דין מהיר ועל כן עלות שכר טרחת עורכי הדין היא לרוב בהנחה שההליך מתנהל באופן זה.

ישנם מקרים שבהם בית המשפט מחליט להעביר את תביעת הפינוי מהליך בסדר דין מהיר לסדר דין 

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...