מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

עורך דין פינוי שוכר

מדוע יש להיעזר בליווי של עורך דין לפינוי שוכר?

האם לעורך הדין צריכה להיות התמחות ספציפית בפינוי שוכרים?

איך מחושב שכר טרחתו של עורך הדין ומי משלם בעבור השירות עורך הדין?

האם כדאי לנסות ולנהל את ההליך באופן עצמאי על מנת לחסוך את שכר טרחת עורך הדין? (ספוילר – ממש לא!)

כל זאת ועוד, במאמר שלפניכם – 

ניווט מהיר

בחירת עורך דין פינוי שוכר

כפי שבארנו במאמרים הקודמים, הליך של תביעה לפינוי שוכר ודייר סרבן הינו הליך ייחודי שלו סדרי דין מיוחדים ושונים מהליכים אחרים המתנהלים בבתי המשפט.

השוני בהליכים אלו נועד לזרז את ההליך ולייעלו, ולכן הליך של פינוי דייר סרבן בישראל הינו מההליכים המהירים והיעילים ביותר מבין ההליכים הקיימים במדינת ישראל.

הואיל ולהליכים אלו סדרי דין שונים מתביעות והליכים אחרים, ישנה חשיבות גדולה ומכרעת לבחירת עורך דין המומחה לפינוי שוכרים ודיירים סרבנים.

הליך שמתנהל ללא עורך דין שפינוי שוכרים זהו תחום התמחותו, ועל אחת כמה וכמה ללא ייצוג כלל, עלול לסרבל את ההליך ולהביא במקרים מסוימים לתוצאה הפוכה מפינוי דייר סרבן מהיר ויעיל.

מה החשיבות בניהול ההליך באמצעות עורך דין לפינוי שוכר?

כאמור, תביעה לפינוי דייר סרבן שונה משאר ההליכים.

ישנה חשיבות גדולה מאד לבקיאות בסדרי הדין המיוחדים הרלוונטים לתביעה הספציפית הזו.

סדרי הדין בתביעה לפינוי מושכר הוסדרו בפרק יב' תקנה 81 לתקסד"א תשע"ט 2018.

בקיאותו של עורך דין לפינוי שוכרים בהליכים אלו עשויה לייעל את התביעה ולהשיג את התוצאה המיוחלת מהליך זה – פינוי מהיר, יעיל וזול של הדייר הסרבן.

החשיבות בליווי עורך דין בעל התמחות ספציפית בפינוי שוכרים

לא אחת אנו נתקלים בעורכי דין שאינם בקיאים בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית לפינוי שוכרים אשר טועים ומטעים את לקוחותיהם הן בעצות שבמקרה הטוב אינן נכונות ובמקרה פחות טוב, עלולות לסבך את הלקוח בהליך פלילי ואזרחי נגדו.

מבין שלל העצות ששמענו מעורכי דין שאינם בקיאים בהליך: הגיעו אלינו לא מעט לקוחות שעורך דינם שאינו עוסק בתחום המליץ להם להחליף את צילינדר מנעול הכניסה לבית, המלצה העלולה לסבך את הלקוח קשות הואיל ומעשה שכזה עשוי להתפרש כפינוי בכוח ואשור לעשותו אף במקרים בהם יש סעיף בהסכם השכירות התיר לפעול בצורה זו וקל וחומר כשהסכם השכירות שותק.

באתרנו התייחסנו לנושא זה במאמר ייעודי העוסק בהחלפת צילינדר לשוכר >>>

דוגמא נוספת לעצה שקיבלו לקוחותינו מעורכי דין שאינם בקיאים בהליך, שבמידה והשוכר אינו משלם את חשבונות המים והחשמל וחשבונות אלו על שם בעל הדירה, הרי שהוא יכול לנתק את השוכר משירותים אלו, עצה שגם היא אסורה מכל וכל.

באתרנו התייחסנו בהרחבה גם לנושא זה של ניתוק השוכר מחשמל ומים >>>

הכרת עורך הדין את סדרי הדין המיוחדים בתביעות לפינוי שוכרים

זאת ועוד, ישנה חשיבות גדולה לידיעה והכרה של סדרי הדין בתביעה לפינוי מושכר המתנהלים כהליכים מהירים וגם בסדרי הדין נתקלנו בלא מעט עורכי דין שאינם בקיאים בהליכים אלו ואשר אינם מגישים מיד את כל המסמכים הרלוונטיים לנושא התביעה כפי שדורשות תקנות סדרי הדין, וכן אינם מודעים לכך כי המועד להגשת כתב הגנה בתביעות לפינוי מושכר הינו 30 ימים מיום קבלת כתב התביעה ולא 45 ימים כמו חלק מההליכים הנידונים בסדרי דין מהירים וכן על זו הדרך.

שכר טרחת עורך דין פינוי שוכר

תובע המיוצג באמצעות עו"ד מטעמו בתביעה לפינוי שוכר זכאי לפסיקת שכ"ט עורך דין כחלק מההליך (מלבד הוצאות ההליך כגון אגרה ושליחויות).

שכר טרחת עורכי הדין בתביעות פינוי וסילוק יד מוסדר בסעיף 3.א.(1). לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ)  וכדלהלן: 

"תביעה להחזרת חזקה, לפינוי או לסילוק יד, לגבי נכסי דלא ניידי, לפי  שווי הנכס כשהוא פנוי 2% מערך הנכס ולא פחות מ-5,927 ₪ (ההדגשה אינה במקור – הסכומים נכונים לחודש ינואר 2024).

בפסיקת שכר טרחת עו"ד בהליך של פינוי שוכרים, שוקל בית המשפט שיקולים רבים כגון: שווי הנכס המפונה, סוג הנכס (מגורים או מסחרי), התנהלות הצדדים בהליך, הימשכות ההליך (מוטב לנתבע להגיע למועד פינוי מוסכם טרם דיון ההוכחות, וכמובן, האג'נדה של היושב בדין.

לקריאה מעמיקה יותר על האופן בו בית המשפט פוסק שכר טרחת עורך דין לפינוי השוכרים והוצאות משפט >>>

עלויות עורך הדין לפינוי השוכרים, ומחיר שאר השירותים ושלבי הליך הפינוי סוקרו בהרחבה במאמר מפורט באתרנו בו בארנו את אופן והסכומים אותם פוסק בית משפט כשכר טרחת עורך דין לפינוי שוכר בהליך התביעה לפינוי מושכר.

לקריאה על עלויות ומחירי ההליך לפינוי שוכר בהרחבה >>>

האם עורך דין לפינוי שוכר גובה גם את כלל הכספים שהשוכרים חייבים?

כפי שהתבאר במאמרים קודמים שבאתרנו, תביעה לפינוי מושכר כוללת את סעד הפינוי והוצאות ההליך ללא כל תביעות כספיות הדדיות שבין הצדדים וזאת כדי לייעל את ההליך עד כמה שניתן ועל הוא מתנהל בסדר דין מהיר במיוחד הואיל והוא כולל את סעד הפינוי ללא סעדים נוספים (מלבד הוצאות ההליך).
 
אשר על כן, לרוב, עורך דין לפינוי שוכרים מייצג בתביעה בהליך של פינוי מושכר בלבד ולא בהליך של גביית הכספים והחובות אותם השאירו השוכרים הואיל ומדובר בהליך נפרד שלא קשור לתביעת הפינוי.
 
יתרה מזו, לרוב לא נכון לתמחר את נושא גביית הכספים כחלק מההליך מהסיבה שגובה החובות אותם השאירו השוכרים עדיין לא מכומתים לחלוטין משום שאנו עדיין לא יודעים מתי יפונה הנכס, האם נדרש להליך של פינוי שוכר בהוצאה לפועל, האם דמי השכירות ישולמו עד ליום הפינוי, באיזה מצב נקבל את הנכס ומה יהיו הוצאות ההליך וכו'.
 
בנוסף, הדרך הנכונה לגביית הכספים והחובות משתנה בהתאם לגובה החוב ופרמטרים נוספים אותם סקרנו במאמר נפרד העוסק בנושא של גביית חובות משוכרים.
 
לכן, ברובם הגדול של המקרים, עורך דין לפינוי שוכר בבית משפט נשכר לצורך תביעת הפינוי בלבד וללא קשר לגביית החובות אותם חייבים השוכרים.
 
כמובן שככל ועורך הדין שמייצג בתביעת הפינוי עוסק גם בגביית כספים, נכון יותר שבהמשך ישכרו את שירותיו גם לצורך גביית החובות.

האם כדאי לנסות להגיש את תביעת הפינוי לבד כדי לחסוך את עלות עורך הדין לתביעת הפינוי?

כפי שבארנו לעיל, ככל והתקבלה תביעת הפינוי, בית המשפט פוסק שכר טרחת עורך דין לתובע מיוצג הואיל ונאלץ לשכור את שירותיו של עורך דין לפינוי השוכר.

 אשר על כן, תובע המחליט "לחסוך" את עלות עורך הדין לתביעת הפינוי ולנהל את ההליך בעצמו, חוסך את התשלום לדייר הסרבן הואיל ובימ"ש פוסק לו בכל מקרה הוצאות שכ"ט עו"ד ועלול למצוא עצמו מסתבך בהליכים מורכבים זמן שאין לו את הידע והניסיון הדרוש כפי שיש לעורכי דין המתמחים בפינוי שוכרים תוך השקעת זמן ומשאבים עצומים וזאת מבלי להיכנס לאפשרות כי הוא עשוי להזיק להליך מחוסר ידע.

לסיכום:

העולה מכל האמור כי ישנה חשיבות רבה ומכרעת בניהול התביעה באמצעות עורך דין לפינוי שוכר בעל
ניסיון וידע מתאימים המתמחה בתביעות לפינוי שוכרים ודיירים סרבנים.

משרדנו ייצג תובעים רבים וניהל מאות תביעות לפינוי שוכרים במהירות, ביעילות ובהצלחה גדולה.

לייעוץ פרטני לפינוי שוכר, ניתן לפנות ישירות למחבר פורטל מידע זה, עו"ד אילן יששכר, בטלפון מספר >>> 072-3322233.

שאלות נפוצות:

ניתן להגיש תביעת פינוי מושכר ללא ייצוג של עורך דין.

יחד עם זאת, מדובר בהליך שלו סדרי דין מיוחדים ועל כן מומלץ להיוועץ בעורך דין לפינוי הדיירים על אחת כמה וכמה שזמן שבימ"ש פוסק שכר טרחת עורך דין והוצאות להליך התביעה.

לרוב שכר טרחת עורכי הדין בתביעת פינוי מושכר אינה כוללת ליווי בהליך ההוצאה לפועל במידה ויידרש הואיל ורוב הדיירים המפונים שכנגדם ניתן צו פינוי מפנים את הנכס במועד שהוקצה בפסק הדין ועל כן מיותר לתמחר את פינוי השוכר בהוצאה לפועל מראש.

באופן כללי, כל עורך דין המוסמך כדין וחבר לשכת עורכי הדין בישראל רשאי לייצג בתביעות לפינוי מושכר.

יחד עם זאת, כמו בכל תחום, כמובן שיש הבדל עצום בין עורך דין מנוסה בפינוי שוכרים שייצג וליווה בעלי נכסים רבים ומונח ברזי ודקויות ההליך לעורך שפינוי שוכרים אינו תחום ההתמחות המרכזי שלו.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים:

עשוי לעניין אותך...