מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

שימוש בסעיף 18 לחוק המקרקעין לפינוי בכוח של שוכר

מה הוא סעיף 18 לחוק המקרקעין?

סעיף 18 לחוק המקרקעין אומר:

18. (א) המחזיק במקרקעין כדין רשאי להשתמש בכוח במידה סבירה כדי למנוע הסגת גבולו או שלילת שליטתו בהם שלא כדין.
(ב) תפס אדם את המקרקעין שלא כדין רשאי המחזיק בהם כדין, תוך שלושים ימים מיום התפיסה, להשתמש בכוח במידה סבירה כדי להוציאו מהם.
סעיף 18 בחוק המקרקעין מקנה זכות לבעל הנכס לפנות פולשים או מסיגי גבול מביתו תוך שימוש בכוח סביר ככל וזאת בתוך 30 ימים מיום שנתפסה החזקה בנכס באמצעות אותו פולש.
יש לעשות אבחנה בין שוכר המפיר את הסכם השכירות או לא משלם לפולש ומסיג גבול.

שימוש בסעיף 18 לחוק המקרקעין לפינוי של שוכר

משכיר המעוניין לפנות מהנכס שלו שוכר המסרב להתפנות בתום תקופת החוזה, יצטרך לפנות להליך של פינוי מושכר ואין הוא רשאי לעשות שימוש בכוח על מנת לפנות את אותו שוכר מהמושכר. כלומר, על אף שסעיף 18 לחוק המקרקעין מתיר פינוי נכס בכוח סביר במקרים מסוימים, אין המשכיר רשאי לעשות דין לעצמו ולהשתמש בסעיף 18 לחוק המקרקעין בסיטואציה בה הוא נתון הואיל והדייר קיבל חזקה במושכר מכוח הסכם שכירות (בין בכתב ובין בעל פה) ואינו מוגדר כפולש, וזאת מלבד עצם העובדה שלרוב בכל מקרה חלפו 30 יום מיום קבלת החזקה במושכר.

שימוש בסעיף 18 לחוק המקרקעין על פי הפסיקה

על אופן השימוש הראוי בסעיף 18 לחוק המקרקעין נכתב בין היתר בפסק הדין ברע”א 4311/00 מדינת ישראל נ’ אליעזר בן שמחון :

הרציונל העולה מהדין הכללי הנוגע להגנה על החזקה במקרקעין הוא כדלקמן : ככלל, פורש המשפט הגנה רחבה על המחזיק בקרקע, בין אם חזקתו בזכות ובין אם חזקתו שלא בזכות. שלילת החזקה מן המחזיק בפועל תיעשה על ידי פנייה לערכאות וקבלת צו שיפוטי, כאשר נטל ההוכחה לשלילת החזקה מהמחזיק מוטל על מי שתובע זכות בנכס. חריג צר ביותר לעשיית דין עצמית מוכר מקום שמחזיק כדין מבקש למנוע התנכלות לחזקתו על ידי מסיג גבול, או מקום שארעה פלישה טרייה למקרקעין שבהחזקתו והוא פועל בכח סביר בגבולות זמן מצומצמים להשבת החזקה אליו”.

פסק דין זה מדגיש ומבהיר כיצד המשכיר צריך לנהוג באם הופר על ידי השוכר הסכם השכירות, או לחלופין באם הסכם השכירות הגיעו לסיומו והשוכר מסרב לצאת מהדירה. דהיינו, אין המשכיר יכול להשתמש בכח על מנת לסלק את המשכיר שכן הסיטואציה עליה חל סעיף 18 לחוק המקרקעין הינה סיטואציה בה אירעה פלישה/הסגת גבול למקרקעין על ידי אדם ארעי, ולא כשמדובר בשוכר דירה המפר את חוזה השכירות.

החלופה החוקית לשימוש בסעיף 18 לחוק המקרקעין – הגשת תביעה לפינוי מושכר

אז מה כן יכול לעשות המשכיר? המשכיר רשאי להגיש לבית המשפט תביעה לפינוי מושכר. זוהי הדרך החוקית והמהירה ביותר בה יוכל המשכיר לפנות את השוכר מהנכס.

הסעד לפינוי מושכר אמנם לא מתקבל באופן מיידי כמו שפינוי כפוי ובכוח עשוי להיות, אך מדובר בהליך מהיר כשבדרך כלל כנגד השוכר העקשן והסרבן יתקבל צו לפינוי מהנכס בתוך 60 ימים מיום הגשת התביעה.

לייעוץ פרטי בנושא של פינוי שוכר מהיר מנכס, ניתן לפנות ישירות למחבר פורטל זה, עו"ד אילן יששכר בטלפון >>> 072-3322233

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: