מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

ניתוק חשמל ומים לשוכר

לרוב שוכרים המפירים את הסכם השכירות ואינם משלמים את דמי השכירות, חדלים לשלם אף את החשבונות השונים כגון חשבון החשמל והמים.

התסכול גדל שבעתיים במקרים בהם השוכר לא עדכן את שמו כמחזיק בכל אותם ספקי השירות כגון חברת החשמל ותאגיד המים ובעל הנכס מוצא עצמו בסיטואציה בלתי אפשרית בה הוא נאלץ לשלם בעבור צריכת המים והחשמל של השוכר שאינו משלם את דמי השכירות וקל וחומר לא חשבון החשמל והמים.

אנו מקבלים פניות רבות מבעלי נכסים זועמים ומתוסכלים המוצאים עצמם בסיטואציה בלתי אפשרית זו בה הינם נדרשים לשלם בעבור החשבונות השונים של השוכר ומעוניינים הם לנתק את השוכר מאספקת החשמל והמים.

האם ניתן לנתק את השוכר ממים וחשמל?

שאלה זו נראית למשכירים רבים שאלה רטורית מאחר וברור להם כי התשובה חיובית וכי לא יתכן כי לא ניתן יהיה לנתק שוכר שאינו משלם מאספקת חשמל ומים.

לצערו, לא זו בלבד שלא ברור כי התשובה לשאלה זו הינה חיובית, יתרה מכך, התשובה לשאלה זו הינה שלילית לחלוטין – אין לנתק שוכר שאינו משלם מאספקת חשמל ומים.

באון טבעי, אף בעל דירה לא רוצה למצוא את עצמו במצב בו שוכר הנכס שלו מפר את החוזה מולו, אינו משלם את דמי השכירות ואם זה לא מספיק – נהנה מחשמל ומים על חשבונו.

יחד עם זאת, חשוב לדעת שבעל הנכס אינו רשאי לעשות לעצמו דין עצמי ולנתק את השוכר מהתשתיות של הנכס כגון: חשמל, מים, גז וכיו"ב.

המקור לאיסור של ניתוק שוכרים ממים וחשמל

על אף שאיסור זה אינו מופיע בחוק ואין חקיקה ברורה לפיה אסור לבעל נכס לנתק את השוהה בו מתשתיות ושירותים, פסיקת בתי המשפט בנושא ברורה וחד משמעית.

עיון מקיף בפסקי הדין הקשורים לעניין זה מראה שבית המשפט מביע הסתייגות מעשיית דין עצמי ומהתניות דרקוניות על כך בחוזי השכירות לרבות ניתוק שוכר מחשמל ומים.

ניתן למצוא פסקי דין המדברים על עשיית דין עצמי וניתוק השוכרים מחשמל ומים באתרנו.

פסק דין גודינאן נ' דדוש העוסק בניתוק שוכר מחשמל ומים

כך גם נפסק בפסק דין ת.א. (ירושלים) 12058/07 גודינאן נ' דדוש:

במקרה זה נקבע שמשכיר הדירה עשה דין לעצמן בכך שניתק את זרם החשמל לשוכר הדירה, ובכך נהג בדרך שאינה מקובלת ובחוסר תום – לב.

עוד נפסק שמעשיו הכוחניים של משכיר הנכס היוו פגיעה של ממש בזכויות של השוכר – פגיעה המקנה לשוכר סעד של פיצוי כספי כנגד המשכיר.

בעקבות כך, בית המשפט פסק שעל משכיר הנכס לשלם פיצויים לשוכר בגין האופן הכוחני בו נהג וזאת ללא קשר להפרות השוכר את הסכם השכירות.

יוצא איפא כי באופן אירוני, על אף שהשוכר מפר את הסכם השכירות, ואינו משלם את דמי השכירות, בעל הנכס עשוי למצוא עצמו נתבע על ידי השוכר בתביעה אזרחית בגין ניתוקו מחשמל ומים.

ניתוק של השוכר מחשמל ומים נחשב כפינוי שוכר בכוח?

בפסיקה ענפה של בית המשפט נפסק שסעיף 18 לחוק המקרקעין המתיר את פינוי הנכס בכוח (על ידי עשיית דין עצמי) יחול רק לגבי מקרים בהם אדם ארעי פלש לנכס (שאז הדרך לפנותו היא באמצעות תביעה לסילוק יד ככל ועברו 30 ימים מיום שפלש לנכס) ולא על מחזיק כדין.

כלומר, סעיף זה לא חל על שוכר הנכס, שהרי הוא מלכתחילה נכנס לנכס מתוקף חוזה שכירות חוקי ומחזיק כדין על אף שהפר את הסכם השכירו ולכן, מרגע שהשוכר נכנס לנכס, הפך הוא למחזיק כדין בנכס. משכך, אין המשכיר יכול לבצע לעצמו דין עצמי ולגרש בכוח את השוכר וזאת חרף הפרותיו את הסכם השכירות.

הואיל וכך, המשמעות המעשית של פינוי של שוכר מנכס באמצעות ניתוק השוכר מחשמל ומים, הינה פינוי של השוכר בכוח, אקט שהינו אסור כאמור.

בשנת 2007 תוקנה החקיקה שבמסגרתה "נולד" ההליך המהיר לפינוי שוכר מנכס באמצעות תביעה לפינוי מושכר.

במסגרת נוסח הצעה לתיקון החקיקה לפינוי מהיר של שוכר מנכס, הוצע כי במצבים בהם השוכר לא מתפנה מהנכס בסיום תקופת השכירות, במידה ומפר הפרה יסודית של חוזה השכירות או במידה וניתן פסק דין לפינוי הנכס – המשכיר יהיה רשאי לנתק את אספקת המים, החשמל והגז לדירת השוכר. וזאת, לאחר שנתן על כך התראה בכתב ובדואר רשום לשוכר.

הצעה זו לא נכללה במסגרת התיקון ולחוק ועל כן כאמור, לא ניתן לנתק שוכר שאינו משלם מחשמל ומים.

כיצד יש לנהוג כנגד שוכר המפר את הסכם השכירות ומסרב להתפנות?

מהאמור לעיל עולה כי בעל נכס אינו רשאי לנקוט בפעולות עצמאיות כלשהן לפינוי השוכר מהמושכר או במטרה לגרום לשוכר לקיים את החוזה לרבות ניתוק השוכר מתשתיות חיוניות כגון: חשמל, מים וגז .

פינוי שוכר מנכס שלא כדין עלול לשמש עילה לתביעה אזרחית כנגד המשכיר ולעתים אף להקים עילה להליך פלילי.

במידה והמשכיר מעוניין לפנות את השוכר כחוק ולא לסכן עצמו בתביעה נזיקית שתוגש לאחר מכן על ידי השוכר  – עליו לפנות בהקדם לערכאות המתאימות ולהגיש תביעה לפינוי מושכר במטרה לקבל את הסעד אותו הוא מבקש והוא פינוי השוכר.

למשרדנו התמחות מיוחדת בפינוי שוכרים ואנו מלווים בעלי נכסים רבים בתביעות פינוי כנגד שוכרים ודיירים המחזיקים בנכסים.

לייעוץ פרטני ישירות עם מחבר פורטל מידע זה, ניתן לפנות לעו"ד אילן יששכר בטלפון מס' >>> 072-3322233

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: