מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

עילות לפינוי שוכר – הפרות הסכם המקימות עילה לפינוי מושכר

 

תביעה לפינוי מושכר מהווה סעד מהיר לבעלי דירות החפצים לפנות את שוכרי דירתם בגין הפרה יסודית של חוזה השכירות וכזו שאכן מצדיקה את פינויים של השוכרים במידה וקיימות עילות לפינוי המושכר.

תביעה זו נעשית לרוב בהליך מהיר שאורך כחודשיים (הוא עשוי להסתיים אף תוך 30 יום מיום שהנתבע קיבל את כתב התביעה) ומכיוון שהתביעה נעשית בהליך מזורז ומקוצר בו המועדים להגשת כתב הגנה וקיום דיון קצרים יחסית, לא ניתן להגיש תביעות צד ג' ותביעות שכנגד, הסעד היחיד שניתן לקבל בתביעה זו – פינוי השוכר מהמושכר.

אשר על כן, הואיל ואופיו של הליך לפינוי שוכר נחשב לדרקוני יחסית, לא ניתן לתבוע בהליך זה על כל הפרת חוזה שכירות ולא כל הפרה אכן מייצרת עילה ראויה לפינוי הנכס, אלא רק הפרות יסודיות של הסכם השכירות וכאלה שאכן מצדיקות את פינוי השוכר מהמושכר ומייצרות עילת פינוי כנגד השוכרים.

דוגמאות לעילות פינוי שבגינן ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר בהפרה של הסכם השכירות:

  • הפסקת תשלום דמי השכירות או תשלום החשבונות השוטפים.
  • פגיעה במתקני הדירה.
  • שימוש במושכר שלא כחוק ובניגוד להיתר שניתן ו/או למטרת השכירות.
  • אי פינוי הדירה בסיום החוזה.
  • הפרעה מתמשכת לשכנים.
  • ביצוע פעולות בדירה האסורות על פי החוזה

 

זוהי כמובן רשימה חלקית ואינה ממצה של עילות אפשריות להגשת תביעה לפינוי מושכר.

בנוסף לכך, ועל מנת לנהוג בתום לב ככל שניתן, על משכיר הנכס למצות את כל האפשרויות לפני שפונה להליך התביעה, שהרי למשכיר זה מגוון אמצעים בהם יוכל להשתמש טרם יפנה להליך של תביעה לפינוי השוכר.

ולכן, במקרים מסוימים, כדי לפנות להליך של פינוי הדייר בבית המשפט ועל מנת להקים עילה לפינוי השוכר מהנכס, נכון יהיה להתחיל בשליחת מכתב התראה המעיד על כוונת המשכיר לתבוע את פינוי הנכס.

את התביעה לפינוי המושכר מומלץ להגיש קרוב ככל האפשר לגילוי ההפרה היסודית על ידי השוכר, כדי למנוע היווצרות נזקים נוספים. כאמור, במקרים מסוימים, התביעה תעשה רק לאחר מתן התראה אודות הפרות השוכר ועל כוונת המשכיר לפתוח בהליך של פינוי מושכר .

דוגמא לפסק דין הניתן בעניין תביעה לפינוי מושכר – תא"ח 44736-05-12 רוט נ' אוחנה:

בפסק דין זה הוגשה תביעה בה טען התובע שהנתבע הפר את הסכם השכירות בכך שלא שילם דמי שכירות בתקופה מסוימת בה שהה במושכר. התובע הוסיף, כי ממילא כבר הסתיימה תקופת השכירות ולפיכך, הן בשל אי תשלום דמי השכירות והן בגין סיום תקופת השכירות, על התובע לפנות את המושכר. בבית המשפט נקבע שטענות התובע הינן נכונות, ומשכך על הנתבע לפנות את המושכר במהירות, וזאת נוסף לשכר טרחת העורך דין שעל השוכר לשלם.

לסיכום, לא כל הפרה של הסכם השכירות מקימה עילת פינוי.

ניתן לפנות לתביעה לפינוי מושכר רק במידה והופר תנאי יסודי בחוזה השכירות המקים עילה לפינוי השוכר והמצדיק את פינויו, לאחר מיצוי כל האמצעים העומדים לרשות המשכיר ולעתים לאחר מתן התראה על כוונת הפינוי.

סדרי הדין והרגישות שבתביעות פינוי הינן שונים מתביעות אחרות המתנהלות בבתי משפט ועל כן מומלץ לקבל ייעוץ פרטי מעורך דין המומחה לפינוי שוכרים על מנת לאמוד את סיכויי ההצלחה בפינוי הנכס שלכם.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: