מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

האם ניתן לפנות שוכר רק בתביעה אזרחית רגילה וארוכה?

זהו מיתוס נפוץ אך לא נכון. קיימות שתי דרכים בהם ניתן לפנות שוכר המפר את חוזה השכירות. הראשונה היא באמצעות תביעה בהליך רגיל – תביעה באמצעותה ניתן לתבוע גם את פינוי הנכס וגם את התביעות הכספיות האחרות שיש לבעל הדירה כנגד השוכר. התביעה האפשרית השניה היא תביעה בהליך מזורז – תביעה שבמסגרתה ניתן לתבוע את פינוי המושכר בלבד, כלומר לא ניתן להוסיף תביעות נוספות כנגד השוכר לרבות תביעות כספיות. במידה וקיימות עילות תביעה נוספות (כמו חובות כספיים וכו') יש להגיש תביעה נפרדת בגין חובות אלה.

מאפייניו של תביעת מזורזת לפינוי שוכר:

תביעה מזורזת לפינוי מושכר עתידה להסתיים בתוך 60 יום מרגע הגשת התביעה (לעתים אף בתום 30 ימים במידה ולא הוגש כתב הגנה). במסגרת ההליך המזורז, השוכר לא רשאי להגיש תביעה שכנגד וגם לא רשאי להגיש הודעה לצד שלישי כפי שניתן בהליכים אזרחיים רגילים.

מהם התנאים להגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך המקוצר?

ראשית יש לדעת שלא ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר באם הדייר הינו דייר מוגן. דיירים מוגנים ניתן לפנות בהליך אחר המתנהל בבית הדין לשכירות.

בנוסף לכך, כאמור, אין להוסיף לתביעה זו בקשה לקבלת סעדים נוספים מלבד סעד הפינוי, וזאת בכדי לזרז כמה שניתן את הפינוי, זה לא אומר שאנו מוותרים על תביעות אלו, בתביעת פינוי מושכר קיים פיצול סעדים מובנה ולכן ניתן לתבוע את כלל התביעות הכספיות בתביעה נפרדת. לסיקור נרחב על אפשרויות התביעה הכספית כנגד השוכרים >>>

כיצד תוגש התביעה לפינוי השוכר?

על התובע להגיש כתב תביעה בו יפרט את הטיעונים התומכים בבקשתו, וכן עליו לציין איזה סעיפים בחוזה השכירות הופרו ומה משמעות ההפרה בעבור המשכיר. כמו כן, לתביעה יש לצרף תצהיר עדות ראשית של העדים (תצהיר בו הוא או העדים יפרטו את העובדות הידועות להם), חוות דעת של מומחה ואסמכתאות משפטיות – ככל וקיימות. בנוסף לכך, יש לצרף לכתב התביעה את כל המסמכים הקשורים לתביעה, לרבות הסכם השכירות, התכתבויות, מכתבי התראה, מסמכים הנוגעים לבעלות על הנכס ועוד.

חשוב לציין, עקב אופיו המקוצר של ההליך, יש להגיש את כלל המסמכים והאסמכתאות יחד עם הגשת כתב התביעה, ככל שלא יוגשו יחד עם כתב התביעה, ניתן יהיה להגישם רק ברשות בימ"ש.

שלבי ההליך לפינוי שוכר:

על התובע להמציא לבית המשפט ולבעל הדין את כתב התביעה בצירוף המסמכים הרלוונטיים. הנתבע יגיש כתב הגנה בתוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה. לאחר מכן, בית המשפט יקבע מועד לדיון, כשמועד זה לא יהיה מאוחר יותר מ30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון. במועד שנקבע לדיון, יתייצבו כל העדים שהגישו תצהירים (אלא אם יקבע אחרת). לאחר שמיעת העדים וחקירותיהם על ידי הצד הנגדי – בעל הנכס ושוכר הנכס יוכלו לסכם בעל פה את טיעוניהם. פסק הדין ינתן לכל המאוחר לאחר 14 יום מתום הדיון (פס"ד מתקבל לרוב כבר במעמד הדיון). במידה והשוכר בוחר להתעלם מפסק הדין, בעל הדירה רשאי לפנות ללשכות ההוצאה לפועל לצורך ביצוע פסק הדין – סקרנו במאמר נפרד באתרנו את השלבים השונים בתביעה לפינוי מושכר.

כמו כן, מומלץ לפעול לפינוי השוכר מהנכס סמוך ככל הניתן למועד בו הופר החוזה/למועד בו השוכר המשיך לשהות בנכס למרות שנגמר החוזה. המלצה זו נובעת מהעובדה שככל שעובר הזמן השוכר עשוי לגרום לבעל הנכס נזקים כספיים מצטברים שלא תמיד ניתן יהיה לגבותם בעתיד.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: