מרכז המידע לפינוי דיירים 072-33-222-33

הפסקה או הפחתה של תשלום דמי שכירות

התשובה למיתוס זה היא לא. כלומר, ישנם מצבים בהם רשאי שוכר הנכס להפחית את התשלומים לבעל הדירה. עולה השאלה באיזה מצבים יוכל לעשות זאת השוכר, אך לפני שנענה על השאלה נפתח בהקדמה קצרה:

על פי החוק על השוכר לתקן כל ליקוי שנגרם לדירה בעקבות שימוש לא סביר שעשה בדירה. כך, אם נגרמה סתימה בשירותים, שברתם בטעות חלק מסוים במזגן וכו' – עליכם לשלם את עלות תיקון הנזק שגרמתם.

מנגד, כשמדובר בפגמים משמעותיים אחרים, שלא נגרמו בעקבות שימוש לא סביר בדירה, על המשכיר לתקן ולשאת בעלויות הגלומות בתיקון, ותיקון זה יעשה בתוך 30 יום מקבלת דרישתכם לביצוע התיקון.

עם זאת, כשמדובר בפגמים דחופים – כאלה שלא מאפשרים לשוכר הדירה לשהות בה באופן סביר, יצטרך השוכר לדאוג לתיקונם בתוך שלושה ימים. במצב בו המשכיר מסרב לתקן את הנזק\ הפגם בדירה, השוכר רשאי להודיע למשכיר שהוא יתקן זאת במקומו, לעשות כן ולדרוש מהמשכיר את התשלום בעבור תיקון הנזק. לחלופין, באם לא תוקן הנזק, רשאי השוכר להפחית את דמי השכירות המשולמים בעקבות אותו פגם, וזאת בהתאם לירידת ערך הנכס בעקבות הפגם.

חשוב לדעת – על אף שלעיתים ניתן לקזז בדמי השכירות, אין לעכב את תשלומם עד לתיקון הליקויים בדירה, מכיוון שאי תיקון הפגם לא מהווה הצדקה לאי תשלום דמי השכירות. בנוסף, באם השוכר קיזז בדמי השכירות, אין הוא יכול לקזז את כולו, שכן יתכן ויחשב כמפר את חוזה השכירות.

פסק דין בנוגע לקיזוז מותר של דמי השכירות

דוגמא לפסק דין בו פסק בית המשפט שיוכל השוכר לקזז בתשלום שכר הדירה הוא פסק דין תאק (ת"א) 22087-03-14 פסגת השירותים בע"מ נ' ש.א.ג ניהול קניונים בע"מ, בו נפסק כך:

"על אף האמור אני סבור כי יש מקום להפחית מתשלום דמי השכירות בגין התקופה שעד לתיקון הליקוי שבוצע באמצע ספטמבר 2011. בתקופה זו שאג שכרה חנות פגומה ללא מזגן. עבור חנות כזו אין לשלם דמי שכירות מלאים. סעיף 9(א)(2) לחוק השכירות והשאילה קובע כי: "לא תיקן המשכיר את הפגם תוך זמן סביר לאחר שקיבל על כך דרישה מאת השוכר, רשאי השוכר:..(2) להפחית את דמי השכירות, כל עוד לא תוקן הפגם, לפי היחס שבו פחת שווי השכירות עקב הפגם לעומת שוויה לפי החוזה".

מכל מקום, על מנת להפחית ככל האפשר היתקלות בפגמים כאלו וחדשים, לפני ששוכרים נכס מומלץ לבצע בו סיור וזאת בכדי לבחון הימצאות ליקויים או בעיות כלשהן, שכן באם בדירה קיים ליקוי מסוים הנראה לעין אך לא מפריע באופן מהותי לשהות בה, במצב בו אתם הסכמתם לקבל את הדירה כמו שהיא, לא תוכלו לדרוש מהמשכיר לתקן את אותו הליקוי, ולא תוכלו לקזז את תיקון המום מתשלום שכר הדירה.

עם זאת, כאמור באם התגלה בנכס ליקוי חמור לאחר זמן מה בו השוכר שהה בנכס, על המשכיר לתקן אותו, ובמידה שלא עושה כן – רשאי השוכר לקזז מתשלומי שכר הדירה.

חשוב לציין, שוכר המקזז, מפחית או אינו משלם את דמי השכירות שלא כדין, עשוי למצוא עצמו נתבע בתביעה לפינוי המושכר ולקבלת פסק דין וצו פינוי כנגדו.

שתפו:

זקוקים לייעוץ מקצועי?

השאירו פרטים: